Punčochář Miroslav

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:05

Beran, H., Wagner, Vladimír, Pačes, V., Cílek, V., Fejfar, Antonín, Hulicius, Eduard, Lízal, L., Mařík, V., Punčochář, Miroslav, Vondráš, J. Česká energetika na křižovatce. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-560-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0286854

Břendová, K., Száková, J., Lhotka, M., Krulikovská, T., Punčochář, Miroslav, Tlustoš, P. Biochar Physicochemical Parameters as a Result of Feedstock Material and Pyrolysis Temperature: Predictable for the Fate of Biochar in Soil? Environmental Geochemistry and Health. 2017, 39(6), 1381-1395. ISSN 0269-4042
doi: 10.1007/s10653-017-0004-9.
http://hdl.handle.net/11104/0298151
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298151

Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Krausová, Aneta, Punčochář, Miroslav. Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Paliva. 2016, 8(1), 29-38. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258824

Kameníková, Petra, Šyc, Michal, Krausová, A., Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Recovery Potential of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration. In: Programs. Prague: Czech Technical University, 2015, S. 1-6. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246538

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analysis of Composition of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants. In: Lederer, J., Laner, D., Rechberger, H., Fellner, J., eds. International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities". Vienna: Christian Dopler Laboratory, 2015, S. 159-162. ISBN 978-3-85234-132-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254546

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analýza strusky ze spaloven komunálních odpadů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 57. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252344

Kulaviak, Lukáš, Pěnkavová, Věra, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P., Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M., Havlica, Jaromír. Breaking of Rod-shaped Model Material during Compression. In: Radjai, F., ed. EPJ Web of Conferences. Volume 40. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2017, S. 4, č. článku 07019. ISSN 2101-6275
doi: 10.1051/epjconf/201714007019.
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2017/09/epjconf170043/epjconf170043.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279965

Kulaviak, Lukáš, Pěnkavová, Věra, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P., Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M. Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 72, č. článku D1.4. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280227

Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Pěnkavová, Věra, Havlica, Jaromír, Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M. Komprese a lámání sypkých hmot částic tyčovitého a jehlovitého tvaru pomocí práškového reometru. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 121. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253297

Kulaviak, Lukáš, Pěnkavová, Věra, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P., Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M., Havlica, Jaromír. Powder Rheology of Nanocrystalic Particles. In: Sborník. Pardubice: CHEMAGAZÍN s.r.o., 2017, S. 60. ISBN 978-80-906269-2-8.
http://www.pigmentyapojiva.cz/assets/kpp2017-sbornik.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279962

Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Pěnkavová, Věra, Havlica, Jaromír, Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M. Rheology and Compression of Brittle Rod & Needle-like Particles Using the FT4 Powder Rheometer. In: Program and Book of Abstracts. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2016, S. 37. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263125

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P. Breakage of Anisometric Rod-Shaped Particles. Particulate Science and Technology. 2018, 36(4), 432-437. ISSN 0272-6351
doi: 10.1080/02726351.2017.1347969
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0284428

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P. Breakage of Anisotropic Rod-Shaped Particles. In: Mallick, S.S., ed. Conference Proceedings and Full Papers PGBSIA2016. Patiala: Thapar University, 2016. ISBN N.
http://www.pgbsia.com/wp-content/uploads/LIST_OF_ABSTRACTS_PGBSIA2016_Circulation.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268008

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Havlica, Jaromír, Punčochář, Miroslav, Schöngut, M., Grof, Z., Štěpánek, F., Zámostný, P. Compressibility of Breakable Materials. In: Mallick, S.S., ed. Conference Proceedings and Full Papers PGBSIA2016. Patiala: Thapar University, 2016. ISBN N.
http://www.pgbsia.com/wp-content/uploads/LIST_OF_ABSTRACTS_PGBSIA2016_Circulation.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268006

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M., Zámostný, P. Compression of Anisometric Granular Materials. Powder Technology. 2019, 342(JAN 15), 887-898. ISSN 0032-5910
doi: 10.1016/j.powtec.2018.10.031
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294056

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Havlica, Jaromír, Punčochář, Miroslav, Schöngut, M., Grof, Z., Štěpánek, F., Zámostný, P. Uniaxální komprese anizometrických granulárních materiálů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 38, č. článku KPB2. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280168

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Šyc, Michal, Beňo, Z., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Brynda, Jiří, Krausová, Aneta, Skoblia, S., Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Paliva. 2015, 7(2), 36-41. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247850

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Beňo, Z., Parschová, H., Houdková, L., Punčochář, Miroslav. Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků, pp. 1-8. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245842

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Spalovací test suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno – Modřice. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 75-83. ISBN 978-80-214-5288-6.
http://hdl.handle.net/11104/0251988
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251988

Punčochář, Miroslav, Růžička, Marek, Šimčík, Miroslav. Bubble Swarm Rise Velocity in Fluidized Beds. Chemical Engineering Science. 2016, 152(OCT 2), 84-94. ISSN 0009-2509
doi: 10.1016/j.ces.2016.05.037
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260040

Punčochář, Miroslav, Růžička, Marek, Šimčík, Miroslav. Spherical Cap Bubbles in Fluidized Beds and Bubble Columns: A New Formula for Added Mass. International Journal of Multiphase Flow. 2019, 120(NOV 2019), 103098. ISSN 0301-9322
doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2019.103098.
http://hdl.handle.net/11104/0302465
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0302465

Růžička, Marek, Šimčík, Miroslav, Punčochář, Miroslav. How to Estimate Added Mass of a Spherical Cap Body: Two Approaches. Chemical Engineering Science. 2015, 134(SEP 29), 308-311. ISSN 0009-2509
doi: 10.1016/j.ces.2015.05.014
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248847

Šyc, Michal, Kopřiva, A., Hrstka, T., Samusevich, Oleg, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Characterization of Bottom Ash Fine Fraction with Respect to Recovery Potential. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282430
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282430

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, Aneta, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Characterization of MSWI Bottom Ash and Assessment of Resource Recovery Potential. In: Čablík, V., ed. Part 1. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015, S. 209-213. ISBN 978-80-248-3753-6.
http://hdl.handle.net/11104/0252271
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252271

Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Kameníková, Petra, Šomplák, R., Pavlas, M., Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Material Analysis of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants. Waste Management. 2018, 73(MAR 2018), 360-366. ISSN 0956-053X
doi: 10.1016/j.wasman.2017.10.045
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282280

Šyc, Michal, Kopřiva, A., Samusevich, Oleg, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Material Characterization of Bottom Ash Fine Fraction. In: Nzihou, A., Stehlik, P., eds. Book of Abstracts. Albi Cedex: Mines Albi, 2018, S. 170. ISBN 979-10-91526-07-4.
http://www.wasteeng2018.org
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294726

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, A., Baloch, T., Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Materiálové využití strusky za spaloven komunálního odpadu. In: Přehled příspěvků. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015, S. 1-8. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245840

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, Aneta, Baloch, T., Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu. Waste Forum. 2015, 2015(2), 75-83. ISSN 1804-0195.
http://hdl.handle.net/11104/0250530
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250530

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Kruml, Matěj, Sobek, Jiří, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Možnosti recyklace fosforu z čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015, S. 1-6. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245841

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, Aneta, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. MSWI Bottom Ash Characterization and Resource Recovery Potential Assessment. Journal of the Polish Mineral Engineering Science. 2015, 2(36), 79-84. ISSN 1640-4920.
http://hdl.handle.net/11104/0257511
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257511

Šyc, Michal, Kruml, Matěj, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Recyklace fosforu z popelu po spalování čistírenských kalů. In: Příspěvky. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260629

Šyc, Michal, Samusevich, Oleg, Veselý, Václav, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Punčochář, Miroslav. Resource Recovery Potential of MSWI Bottom Ash in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282431

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Svoboda, Karel, Krausová, Aneta, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Punčochář, Miroslav. Resource Recovery Potential of the Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration in the Czech Republic. In: Cossu, R., He, P., Kjeldsen, P., Matsufuji, Y., Reinhart, D., Stegmann, R., eds. Symposium Proceedings. Padova: EuroWaste, 2015. ISBN 9788862650212.
http://hdl.handle.net/11104/0252159
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252159

Šyc, Michal, Fišerová, Eva, Karban, Jindřich, Punčochář, Miroslav, Pekárek, Vladimír. The Effect of Transient Operations on the Levels and Congener Profiles of PCBz, PCPh and PCDD/F in Raw Flue Gases of MSWI Plant. Chemosphere. 2015, 118(JAN 2015), 261-267. ISSN 0045-6535
doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.09.036
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0241196

Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Izák, Pavel, Jeremiáš, Michal, Punčochář, Miroslav. Účinné a čisté postupy spalování a zplyňování pevných paliv. In: Výzkum pro energetiku: vybraná témata. 1. 12126. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017, S. 40-56. Strategie AV21, AV21/3. ISBN 978-80-200-2761-0.
http://av21.avcr.cz
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282370

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Municipal Sewage Sludge as a Locally Important Nutrient Mine. In: Proceedings SUM2018. Padova: CISA Publisher, 2018, č. článku 085. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0289316
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289316

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Phosphorus Recycling – a Way to Replace the Conventional P-Fertilizers by P-Products Derived from Sewage Sludge. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282428
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282428

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Possibilities of Replacing Conventional P-Fertilizers by P-Products Based on Sewage Sludge Ash. In: Oráč, D., ed. Proceedings of the 6th International Conference Quo Vadis Recycling. Banská Bystrica: Polygrafia Gutenberg, 2017, S. 345-352. ISBN 978-80-553-3170-6.
http://hdl.handle.net/11104/0282427
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282427

Veselý, Václav, Budovičová, J., Hanika, Jiří, Punčochář, Miroslav, Bárnet, M. Chapter 2
Processing Plants Containing Inulin. In: Marlow, M.G., ed. Inulin. Biochemistry, Food Sources and Health Implications. New York: Nova Science Publishers, 2015, S. 57-101. Biochemistry Research Trends. ISBN 978-1-63463-985-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253516

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Comparison of Sodium and Calcium Based Sorbents for the Dry Treatment of Flue Gas from Waste-to-Energy Plants. In: WIT Transaction on Ecology and the Environment, Volume 205. Southampton: WIT Press, 2016, S. 291-299. ISBN 978-1-78466-107-6
doi: 10.2495/EQ160271.
https://books.google.cz/books?id=sSMbDQAAQBAJ&pg=PA291&lpg=PA291&dq=10.2495/EQ160271&source=bl&ots=pMqr-Ez914&
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267781

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Čištění spalin ze spalování odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 31-38. ISBN 978-80-7080-971-6.
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264171

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů. In: Lisý, M., Vencúrik Pituková, V., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016, S. 118-125. ISBN 978-80-214-5441-5.
http://hdl.handle.net/11104/0267816
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267816

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Kulaviak, Lukáš, Samusevich, Oleg, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 134-138. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281054

Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. Dry sorption in flue gas treatment systems with simultaneous removal of multiple pollutants. In: Proceedings of 3rd International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEECC 2019). Balaclava: University of Mauritius, 2019, S. 388-396. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0304657
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0304657

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. Limitations of Dry Flue Gas Treatment by Sodium Bicarbonate: The Influence of Flue Gas Composition. In: Casares, J., Passerini, G., Barnes, J., Perillo, G., Longhurst, J., eds. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Volume. Vol. 230. Southampton: WIT Press, 2019, S. 589-595. ISBN 978-1-78466-269-1
doi: 10.2495/AIR180551.
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/230/36794
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0292931

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Návrh zařízení na testování katalytických filtrů pro čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 106-109. ISBN 978-80-214-5286-2.
http://hdl.handle.net/11104/0252058
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252058

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295558

Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Václavková, Šárka, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Removal of HCI and SO2 from Flue Gas on a Small Scale. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 021.
http://hdl.handle.net/11104/0300291
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300291

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Waste Forum. 2016, 2016(3), 148-153. ISSN 1804-0195.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262214

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. In: Příspěvky. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260627