Smolík Jiří

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:16

Bartl, B., Mašková, Ludmila, Paulusová, H., Smolík, Jiří, Bartlová, L., Vodička, Petr. The Effect of Dust Particles on Cellulose Degradation. Studies in Conservation. 2016, 61(4), 203-208. ISSN 0039-3630
doi: 10.1179/2047058414Y.0000000158
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260076

Bartl, B., Mašková, Ludmila, Paulusová, H., Smolík, Jiří, Bartlová, L., Vodička, Petr. Vliv prachových částic na degradaci celulózy. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 42-49. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pd
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253931

Guyomarc'h, P., Velemínský, P., Brůžek, J., Lynnerup, N., Horák, M., Kučera, Jan, Rasmussen, K. L., Podliska, J., Dragoun, Z., Smolík, Jiří, Vellev, J. Facial approximation of Tycho Brahe's partial skull based on estimated data with TIVMI-AFA3D. Forensic Science International. 2018, 292(11), 131-137. ISSN 0379-0738
doi: 10.1016/j.forsciint.2018.08.002
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289415

Chatoutsidou, S.E., Mašková, Ludmila, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Lazaridis, M., Smolík, Jiří. Modeling of the Aerosol Infiltration Characteristics in a Cultural Heritage Building: Τhe Baroque Library Hall in Prague. Building and Environment. 2015, 89(JUL), 253-263. ISSN 0360-1323
doi: 10.1016/j.buildenv.2015.02.029
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252691

Kacki, S., Velemínský, P., Lynnerup, N., Kaupová, S., Jeanson, A. L., Povýšil, C., Horák, M., Kučera, Jan, Rasmussen, K. L., Podliska, J., Dragoun, Z., Smolík, Jiří, Vellev, J., Brůžek, J. Rich table but short life: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546-1601) and its possible consequences. PLoS ONE. 2018, 13(4), e0195920. E-ISSN 1932-6203
doi: 10.1371/journal.pone.0195920
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0283749

Kučera, Jan, Rasmussen, K. L., Kameník, Jan, Kubešová, Marie, Skytte, L., Povýšil, C., Karpenko, V., Havránek, Vladimír, Velemínský, P., Lynnerup, N., Brůžek, J., Smolík, Jiří, Vellev, J. Was He Murdered or Was He Not?Part II: Multi-Elemental Analyses of Hair and Bone Samples from Tycho Brahe and Histopathology of His Bones. Archaeometry. 2017, 59(5), 918-933. ISSN 0003-813X
doi: 10.1111/arcm.12284
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277937

Lazaridis, M., Eleftheriadis, K., Ždímal, Vladimír, Schwarz, Jaroslav, Wagner, Zdeněk, Ondráček, Jakub, Drossinos, Y., Glytsos, T., Vratolis, S., Torseth, K., Moravec, Pavel, Hussein, T., Smolík, Jiří. Number Concentrations and Modal Structure of Indoor/Outdoor Fine Particles in Four European Cities. Aerosol and Air Quality Research. 2017, 17(1), 131-146. ISSN 1680-8584
doi: 10.4209/aaqr.2015.04.0267
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268613

Levdansky, Valerij Vladimirovič, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Moravec, Pavel. Influence of Size Effects on Concentration of Impurity (Dopant) in Aerosol Nanoparticles Growing in Supersaturated Vapor. In: Handbook - Abctract_EAC2015. Poster. -: Italian Aerosol Society, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250460

Levdansky, Valerij Vladimirovič, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír. Size Effects in Formation of Nanoparticles in a Gas Phase. In: Handbook - Abctract_EAC2015. Poster. -: Italian Aerosol Society, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250459

Levdansky, Valerij Vladimirovič, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Moravec, Pavel. Size Effects in the Course of Trapping Impurity Atoms by Nanoparticles Growing in a Supersaturated Vapor. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2015, 88(4), 999-1002. ISSN 1062-0125
doi: 10.1007/s10891-015-1276-5
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261247

López-Aparicio, S., Smolík, Jiří, Mašková, Ludmila, Součková, M., Ondráčková, Lucie, Stankiewicz, J., Grøntoft, T., Benešová, M., Ondráček, Jakub. Particulate Matter and Gaseous Pollutants in a Baroque Library Hall Assessing the Consequences for Booksand Manuscripts. In: Adriaens, M., Bioletti, S., Rabin, I., eds. Chemical interactions between cultural artefacts and indoor environment. Leuven: Uitgeverij Acco, 2018, S. 107-123. ISBN 978-94-6344-801-7.
http://hdl.handle.net/1854/LU-8550694
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0302849

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie, Vávrová, P., Součková, M. Advanced Techniques of Cleaning of Books and Manuscripts. In: Program and Book of Abstracts. -: Cracow University of Economics, 2018, S. 34. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288770

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ďurovič, M., Součková, M. Ammonia and Ammonium Nitrate in Archives. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 43-46. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263983

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír. Behaviour of Indoor Coarse Particles in the Baroque Library Hall, Prague. In: Abstracts. -: -, 2016, S. 22-23. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258172

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie. Cleaning of Books and Manuscripts by Two-Phase Spray. In: EAC -Online program. -: Nordic Society for Aerosol Research, 2019, č. článku P3-110. ISBN N.
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27KONGRESS%27&Project_Id=%2719371%27&System_Id=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298985

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub. Contribution of Visitors to the Indoor PM in the National Library in Prague, Czech Republic. Aerosol and Air Quality Research. 2016, 16(7), 1713-1721. ISSN 1680-8584
doi: 10.4209/aaqr.2016.01.0044
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262928

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Vodička, Petr. Characterisation of Particulate Matter in Different Types of Archives. Atmospheric Environment. 2015, 107(APR 2015), 217-224. ISSN 1352-2310
doi: 10.1016/j.atmosenv.2015.02.049
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246473

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ďurovič, M. Characterization of Indoor Air Quality in Different Archives – Possible Implications for Books and Manuscripts. Building and Environment. 2017, 120(August 1), 77-84. ISSN 0360-1323
doi: 10.1016/j.buildenv.2017.05.009
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272019

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie. Indoor Particles of Outdoor Origin in Depositories. In: Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019, S. 76-77. ISBN 978-80-270-6416-8.
http://hdl.handle.net/11104/0301081
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301081

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Součková, M., Paulusová, H., Bartl, B., Benešová, M., Ďurovič, M. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2015, 2015(2015), 145-147. ISSN 1805-0050.
http://hdl.handle.net/11104/0250539
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250539

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub. Metodika hodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 8-13. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pd
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253927

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Součková, M., Vávrová, P., Paulusová, H., Bartl, B., Ďurovič, M. Monitoring of Indoor Air Quality in Different Types of Repositories and Archives. In: Book of Abstracts 1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology. London: University College London, 2015, S. 70. ISBN N.
http://www.seaha-cdt.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SEAHABoA.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251539

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Jandová, Věra, Sokolová, M., Jadlovská, A., Vávrová, P., Součková, M., Neoralová, J., Fajgar, Radek. Pokročilé techniky čištění knih a rukopisů. In: Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, S. 185. ISSN 1805-0050.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301165

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Zíková, Naděžda. Prach v expozici a depozitáři Národního muzea. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2018, 2018(2018), 42-45. ISSN 1805-0050.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287841

Mašková, Ludmila, Ďurovič, M., Straka, R., Smolík, Jiří. Stanovení kvality ovzduší různých typů archivů pomocí Ag/Cu kupónů. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2016, 2016(2016), 49-52. ISSN 1805-0050.
http://hdl.handle.net/11104/0262209
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262209

Mašková, Ludmila, Bartl, B., Smolík, Jiří, Vodička, Petr. The Effect of Indoor Particles on Cellulose Degradation. In: Kubelová, L., ed. Proceedings of 16th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Czech Aerosol Society, 2015, S. 49-50. ISBN 978-80-86186-73-3.
http://hdl.handle.net/11104/0251514
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251514

Moravec, Pavel, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Vodička, Petr, Fajgar, Radek. Lead and/or Lead Oxide Nanoparticle Generation for Inhalation Experiments. Aerosol Science and Technology. 2015, 49(8), 655-665. ISSN 0278-6826
doi: 10.1080/02786826.2015.1060290
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247846

Moravec, Pavel, Smolík, Jiří, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Levdansky, Valerij Vladimirovič, Koštejn, Martin. Synthesis of Titania Nanoparticles by MOCVD Method in Two Different Reactors. In: Handbook - Abctract_EAC2015. Poster. -: Italian Aerosol Society, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250462

Pokorná, Petra, Schwarz, Jaroslav, Rychlík, Š., Škáchová, H., Vlček, O., Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Hůnová, I. Assessment of Air Pollution Origin based on Year-long Parallel Measurement of PM2.5 and PM10 at Two Suburban Sites in Prague, Czech Republic. In: EAC -Online program. -: Nordic Society for Aerosol Research, 2019, č. článku O1_F5_A04. ISBN N.
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27KONGRESS%27&Project_Id=%2719371%27&System_Id=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298913

Pokorná, Petra, Schwarz, Jaroslav, Rychlík, Š., Škáchová, H., Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Vlček, O., Hůnová, I. Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze. In: Pokorná, P., ed. Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018, S. 58-59. ISBN 978-80-270-4780-2.
http://hdl.handle.net/11104/0289073
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289073

Schwarz, Jaroslav, Pokorná, Petra, Rychlík, Š., Škáchová, H., Vlček, O., Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Hůnová, I. Assessment of air pollution origin based on year-long parallel measurement of PM2.5and PM10 at two suburban sites in Prague, Czech Republic. Science of the Total Environment. 2019, 664(MAY 10), 1107-1116. ISSN 0048-9697
doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.426.
http://hdl.handle.net/11104/0294048
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294048

Schwarz, Jaroslav, Cusack, Michael, Karban, Jindřich, Chalupníčková, E., Havránek, Vladimír, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír. Chemické složení PM2,5 na venkovské pozaďové stanici Košetice. In: Sborník příspěvků. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2016, S. 18-22. ISBN 978-80-87577-63-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264238

Schwarz, Jaroslav, Cusack, Michael, Karban, Jindřich, Chalupníčková, E., Havránek, Vladimír, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír. On Usage of Size Segregated Particle Number Concentration to Guess The Origin of PM2.5 at the Rural Background Site Košetice. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 11-12. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264056

Schwarz, Jaroslav, Cusack, Michael, Karban, Jindřich, Chalupníčková, E., Havránek, Vladimír, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír. PM2.5 Chemical Composition at a Rural Background Site in Central Europe, Including Correlation and Air Mass Back Trajectory Analysis. Atmospheric Research. 2016, 176-177(JUL 1), 108-120. ISSN 0169-8095
doi: 10.1016/j.atmosres.2016.02.017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258305

Schwarz, Jaroslav, Cusack, Michael, Karban, Jindřich, Chalupníčková, E., Havránek, Vladimír, Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír. PM2.5 Chemical Composition at Košetice; Relation with Seasons, Meteorology, and Size Segregated Particle Number Concentration. In: Handbook. -: French Society for Aerosol Research, 2016, P1-AAS-AAP-051. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262041

Schwarz, Jaroslav, Pokorná, Petra, Rychlík, Š., Škáchová, H., Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Vlček, O., Hůnová, I. Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze. In: Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2019, S. 69-71. ISBN 978-80-210-9242-6.
http://hdl.handle.net/11104/0304654
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0304654

Součková, M., Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří. Effects of Dust Particles on Parchment and Vegetable Tanned Leather. In: Book of Abstracts 1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology. London: University College London, 2015, S. 93. ISBN N.
http://www.seaha-cdt.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SEAHABoA.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251534

Součková, M., Sokolová, M., Neoralová, J., Vávrová, P., Mašková, Ludmila, Jandová, Věra, Smolík, Jiří. Evaluation Methods of Effect of Cleaning Techniques on Library Collagen Materials. In: Liang, H., Groves, R., Targowski, P., eds. Proceedings of SPIE, Volume 11058. Washington: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2019, č. článku 1105881I. ISBN N. E-ISSN 0277-786X
doi: 10.1117/12.2527243.
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11058/110581I/Evaluation-methods-of-effect-of-cleaning-techniques-on-library-collagen/10.1117/12.2527243.short
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298574

Součková, M., Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří. Vliv prachu na vlastnosti kolagenních materiálů. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 50-53. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253933

Vichi, F., Mašková, Ludmila, Frattoni, M., Imperiali, A., Smolík, Jiří. Simultaneous Measurement of Nitrous Acid,Nitric Acid, and Nitrogen Dioxide by Means
of a Novel Multipollutant Diffusive Sampler in Libraries and Archives. Heritage Science. 2016, 4(FEB 22), 4. ISSN 2050-7445
doi: 10.1186/s40494-016-0074-5
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257607