Šnajdaufová Hana

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:29

Kaštánek, František, Maléterová, Ywetta, Šnajdaufová, Hana, Šolcová, Olga. Removal of Hazardous Substances from Soils and Underground Water in Field Conditions. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 142.
http://hdl.handle.net/11104/0300742
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300742

Matějková, Martina, Šnajdaufová, Hana, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Influence of Drying Temperature on Textural Properties of Various Types of Bentonite. In: Markoš, J., ed. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, S. 41. ISBN 978-80-89475-14-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247264

Matějková, Martina, Šnajdaufová, Hana, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Removal of Heavy Metal Compounds from Hospital Effluents. In: Blahušiak, M., Mihal, M., eds. Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, S. 571. ISBN 978-80-89597-58-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272392

Morozová, Magdalena, Šnajdaufová, Hana, Krystyník, Pavel, Šolcová, Olga. Various Purification Techniques for Clean Industrial Water. In: Markoš, J., ed. Proceedings 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2016, S. 88. ISBN 978-80-89597-35-2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260656

Pokorná, Dana, Cuřínová, Petra, Šnajdaufová, Hana, Křenek, T., Pola, M., Novák, L., Janeček, V., Pola, Josef. Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách - vliv železnatých spinelů. Waste Forum. 2016, 2016(3), 154-165. ISSN 1804-0195.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262216

Šnajdaufová, Hana, Krystyník, Pavel, Maléterová, Ywetta, Soukup, Karel, Šolcová, Olga. Water Purification by Tailored Methods. In: Markoš, J., Mihaľ, M., eds. Proceedings 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, S. 1. ISBN 978-80-8208-011-0.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0296507

Zatloukalová, K., Obalová, L., Kočí, K., Čapek, L., Matěj, Z., Šnajdaufová, Hana, Ryczkowski, J., Slowik, G. Photocatalytic Degradation of Endocrine Disruptor Compounds in Water over Immobilized TiO2 Photocatalysts . Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition. 2017, 36(2), 29-38. ISSN 1021-9986.
http://hdl.handle.net/11104/0298188
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298188