Veselý Václav

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 07.01.2020 v 16:01:45

Lederer, J., Hanika, Jiří, Nečesaný, F., Poslední, W., Tukač, V., Veselý, Václav. Hydrogen or Soot?: Partial Oxidation of High-boiling Hydrocarbon Wastes. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(1), 5-11. ISSN 0352-9568
doi: 10.15255/CABEQ.2014.2108
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246639

Pilař, L., Veselý, Václav, Vlček, Z., Zseliga, Z. Development of a Pilot Plant for Reduction Hg Emission from Large Power Plant. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, ZO10. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277420

Pilař, L., Vlček, Z., Zseliga, Z., Veselý, Václav, Zbieg, R., Fiser, A. Development of a Pilot Plant for Reduction Hg Emission from Large Power Plant. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 370-376. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268240
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268240

Šyc, Michal, Samusevich, Oleg, Veselý, Václav, Baloch, Tomáš. Energetické využití odpadů jako součást cirkulární ekonomiky. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 62, č. článku B1.8. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280181

Šyc, Michal, Baloch, T., Veselý, Václav, Zuda, M. Moderní postupy využití škváry ze ZEVO. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295618

Šyc, Michal, Baloch, T., Neubert, M., Samusevich, Oleg, Veselý, Václav. Resource Recovery Potential of Bottom Ash from Waste-to-Energy in Prague. In: Oráč, D., ed. Proceedings of the 6th International Conference Quo Vadis Recycling. Banská Bystrica: Polygrafia Gutenberg, 2017, S. 312-317. ISBN 978-80-553-3170-6.
http://hdl.handle.net/11104/0282426
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282426

Šyc, Michal, Samusevich, Oleg, Veselý, Václav, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Punčochář, Miroslav. Resource Recovery Potential of MSWI Bottom Ash in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282431

Veselý, Václav, Budovičová, J., Hanika, Jiří, Punčochář, Miroslav, Bárnet, M. Chapter 2
Processing Plants Containing Inulin. In: Marlow, M.G., ed. Inulin. Biochemistry, Food Sources and Health Implications. New York: Nova Science Publishers, 2015, S. 57-101. Biochemistry Research Trends. ISBN 978-1-63463-985-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253516