Vlček Dalibor

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:42

Hejda, Stanislav, Stavárek, Petr, Klusoň, Petr, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin. In: Katalitický seminář. -: -, 2018. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281341

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Validace mikrofluidního reaktoru pro stereoselektivní hydrogenační reakce. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 108, č. článku V19. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280250

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Molecular Structure Effects of [NR,222][Tf2N] Ionic Liquids on Their Flow Properties in the Microfluidic Chip Reactor – a Complete Validation Study. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2017, 111(JAN), 57-66. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2016.11.004
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268990

Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Klusoň, Petr. Pressure Drop in Microfluidic Reactor. In: Abstract Book. Copenhagen: Nordic Rheology Society, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0270998
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0270998

Vychodilová, Hana, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Vlček, Dalibor, Klusoň, Petr. Study of Asymmetric Stereoselective Hydrogenation in Presence of Ionic Liquid in Microfluidic Chip Reactor. In: Blahušiak, M., Mihal, M., eds. Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, S. 739. ISBN 978-80-89597-58-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272389