Hanika Jiří

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:09

Demnerová, K., Baldassarre Švecová, Eva, Fulín, T., Hanika, Jiří, Stiborová, H., Svátek, A. Refining of Animal Origin Biomass. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 70. ISBN 978-80-86186-02-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0306484

Hanika, Jiří. 1. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2015, 48(10), 3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254002

Hanika, Jiří. 2. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2015, 48(11), 4.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254006

Hanika, Jiří. 3. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2015, 48(12), 2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254007

Hanika, Jiří. 4. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2016, 48(1), 2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0259483

Hanika, Jiří. 5. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2016, 48(2), 2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0259484

Hanika, Jiří. 6. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2016, 48(3), 2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0259486

Hanika, Jiří. 7. Chemická technologie a lidské společenství. Valašský chemik. 2016, 48(4), 2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0259488

Hanika, Jiří, Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Šabata, Stanislav, Jírů, M., Hůrková, K. Acidic Hydrolysis of Waste Feather Biomass - Processes Scale-Up. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, č. článku BI16. ISBN 978-80-88307-01-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305546

Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Maléterová, Ywetta, Kronusová, O., Šolcová, Olga. A Pilot-Plant Continuous Process for the Production of Biodiesel. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku P.9. ISBN 978-80-86238-83-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290455

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Rousková, Milena, Topiař, Martin, Hajšlová, J., Kaštánek, P. Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům: izolace látek z bio-odpadů a rostlin. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 66, č. článku C1.3. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280183

Hanika, Jiří, Dudáš, J., Kmínek, M. Hydrogenace thymolu v průtočném reaktoru se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru. In: Kadlec, P., ed. Měření a řízení chemických, potravinářských a biologických procesů. Řízení technologických procesů. 2. Ostrava: Key Publishing, 2018, S. 472-475. ISBN 978-80-7418-285-3.
http://hdl.handle.net/11104/0288938
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288938

Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Introduction to Biorefining. Chapter 1. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 14. ISBN 978-80-86186-02-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305104

Hanika, Jiří, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Šolcová, Olga. Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Biotechnology and Biorefinary. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, S. 21-25. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278441

Hanika, Jiří. Neudržitelná lehkost bytí v globálním vsádkovém bioreaktoru. Chemické listy. 2015, 109(7), 515-517. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0249834

Hanika, Jiří. Nobelovy ceny a chemické inženýrství. Chemické listy. 2019, 113(4), 253-254. ISSN 0009-2770.
http://hdl.handle.net/11104/0298873
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298873

Hanika, Jiří. Planeta Země – globální, vsádkový bioreaktor. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 38. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252282

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Kaštánek, František. Planet Earth – Global Batch Bioreactor. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 445-451. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268245
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268245

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Kaštánek, František. Planet Earth – Global Batch Bioreactor. Chapter 1.2. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 17-21. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305106
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305106

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Kaštánek, P. Pressure Hydrolysis of Protein in Waste of Chicken Cartilage and Feathers in the Presence of Carbon Dioxide. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 15 /72/. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248787

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Kaštánek, P. Pressure Hydrolysis of Protein in Waste of Chicken Cartilage and Feathers in the Presence of Carbon Dioxide. In: Kalenda, P., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2015, S. 435-438. ISBN 978-80-86238-82-1.
http://hdl.handle.net/11104/0248822
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248822

Hanika, Jiří, Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Jandejsek, Z., Fulín, T., Jírů, M., Šolcová, Olga. Pressure Hydrolysis of Waste Chicken Cartilage and Feathers. Chapter 5.2. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 74-79. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305120
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305120

Hanika, Jiří, Váňová, K., Veselý, Václav, Bárnet, M., Schulzová, V., Krmela, A. Separation Technology of Inulin from Jerusalem Artichoke for Saccharides Production. Chapter 4.6. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 67-69. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305118
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305118

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Kaštánek, P. Shell of Planet Earth – Global Batch Bioreactor. Chemical Engineering & Technology. 2017, 40(11), 1959-1965. ISSN 0930-7516
doi: 10.1002/ceat.201700079
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0276803

Hanika, Jiří, Kolena, J., Kmínek, M. Syntéza butylacetátu s použitím reaktivní destilace. In: Kadlec, P., ed. Měření a řízení chemických, potravinářských a biologických procesů. Řízení technologických procesů. 2. Ostrava: Key Publishing, 2018, S. 467-471. ISBN 978-80-7418-285-3.
http://hdl.handle.net/11104/0288936
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288936

Hanika, Jiří, Kolena, J., Kmínek, M. Synthesis of Butyl Acetate by Reactive Distillation. Chapter 23.4. In: Kadlec, K., Kmínek, M., Kadlec, P., eds. Measurement and Control of Chemical Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. Ostrava: STS Science Centre, Ltd. in coedition with KEY Publishing s.r.o., 2019, S. 499-503. ISBN 978-80-7418-307-2.
http://www.keypublishing.cz/site/index.php
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300853

Hanika, Jiří, Dudáš, J., Kmínek, M. Thymol Hydrogenation in Continuous Trickle Bed Reactor. Chapetr 23.5. In: Kadlec, K., Kmínek, M., Kadlec, P., eds. Measurement and Control of Chemical Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. Ostrava: STS Science Centre, Ltd. in coedition with KEY Publishing s.r.o., 2019, S. 504-508. ISBN 978-80-7418-307-2.
http://www.keypublishing.cz/site/index.php
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300852

Hanika, Jiří, Hrdina, R. Změna klimatu a větrná energetika? Chemické listy. 2018, 112(9), 573-574. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288985

Kaštánek, František, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Transport Biofuels and Their Perspectives. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku B11. ISBN 978-80-86238-83-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288019

Lederer, J., Hanika, Jiří, Nečesaný, F., Poslední, W., Tukač, V., Veselý, Václav. Hydrogen or Soot?: Partial Oxidation of High-boiling Hydrocarbon Wastes. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(1), 5-11. ISSN 0352-9568
doi: 10.15255/CABEQ.2014.2108
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246639

Maléterová, Ywetta, Rousková, Milena, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Japonochytrium the Significant Source of Lipids. In: Sborník abstrakt a plných textů. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016. ISBN 978-80-86238-91-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267967

Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Šolcová, Olga. Microalgae Biotechnology for Nutrition. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, BT4. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277413

Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Šolcová, Olga. Mikrořasy pro výživu. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 124, č. článku V35. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280258

Rousková, Milena, Jírů, M., Krmela, A., Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Biorefining of Waste Marc after Grapes Pressing. Chapter 4.3. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 59-60. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305115
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305115

Rousková, Milena, Jírů, M., Krmela, A., Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Extraction of Antioxidants from Fresh Wine Grapes Marc. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Biotechnology and Biorefinary. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, S. 83-86. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0278446
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278446

Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Extraction of Carotenoids from Selected Plants. In: Kalenda, P., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2015, S. 463-465. ISBN 978-80-86238-82-1.
http://hdl.handle.net/11104/0248823
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248823

Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hůrková, K., Kaštánek, P., Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Fatty Acids Profile Analysis in Fresh Suspension of Japonochytrium Sp. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Biotechnology and Biorefinary. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, S. 78-82. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278445

Rousková, Milena, Kohoutková, J., Bicová, M., Šolcová, Olga, Kaštánek, František, Hanika, Jiří. Lipid Extraction from Algae Trachydiscus Minutus. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 503-505. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268244
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268244

Rousková, Milena, Topiař, Martin, Hůrková, K., Šabata, Stanislav, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Proces extrakce hlenky Japonochytrium, sp. - zdroj nenasycených mastných kyselin. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 133, č. článku V44. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280265

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Šolcová, Olga, Hanika, Jiří. Recycling of Bio-elements from Waste Chicken Feather. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 140.
http://hdl.handle.net/11104/0300751
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300751

Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Šabata, Stanislav, Jírů, M., Hůrková, K., Hanika, Jiří. Simultaneous Hydrolysis of Proteins and Fats fro Waste Chicken Feathers. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, S. 60-64. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291888

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Stránská, M., Kaštánek, P., Bárnet, M., Svátek, A. Usability of Extraction Techniques for Practical Applications. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, č. článku P3. ISBN 978-80-88307-01-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305545

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Šolcová, Olga, Hradecký, J., Kaštánek, P. Volatile Substances Determination in Magnolia × pruhoniciana Extracts. Chapter 4.4. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 60-64. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305116
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305116

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Maléterová, Ywetta, Hradecký, J., Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Volatile Substances Determination in Magnolia x Pruhoniciana Extracts. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, S. 65-69. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291887

Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Kaštánek, P., Bárnet, M., Svátek, A., Stránská, M., Hanika, Jiří, Hajšlová, J. Waxes and Lipids Extraction from Miscanthus × giganteus Stems. Chapter 4.2. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 55-58. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305113
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305113

Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Kaštánek, František, Bárnet, M., Svátek, A., Stránská, M., Hanika, Jiří. Waxes and Lipids Extraction from Miscanthus Giganteus Stems. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 506-510. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268246
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268246

Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Získávání karotenoidů z vybraných rostlin. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, 25 /P24./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248744

Soukup, Karel, Cruz, G.J.F., Hanika, Jiří, Jandová, Věra, Hejtmánek, Vladimír, Šolcová, Olga. Preparation of Chitosan Based Films for Food Packaging Applications. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, S. 10-14. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291927

Šabata, Stanislav, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Kaštánek, P. Transesterification of Agriculture Waste Fat. In: Sborník abstrakt a plných textů. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, P19. ISBN 978-80-86238-91-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264405

Šabata, Stanislav, Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Stránská, M. Utilization of Extraction Methods for Practical Applications. In: Conference Guide. Florence: Italian Association of Chemical Engineering, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299762