Šyc Michal

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Database: ASEP 

Current data to: 23.11.2019 v 08:11:40

Bičáková, Olga, Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Straka, Pavel, Svoboda, Karel, Šyc, Michal. Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016. Strategie AV21. ISBN 978-80-200-2665-1.
http://av21.avcr.cz/publikace/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0266107

Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Svoboda, Karel, Jeremiáš, Michal, Punčochář, Miroslav. Spalování kontaminované kukuřičné slámy vzduchem obohaceným o kyslík ve fluidním loži. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014, S. 25. ISBN 978-80-86238-61-6.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0236544

Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Krausová, Aneta, Punčochář, Miroslav. Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Paliva. 2016, 8(1), 29-38. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258824

Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Punčochář, Miroslav. Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na emise a účinnost procesu fluidního spalování kukuřičné slámy. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 10. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2014, S. 1-8. ISBN 978-80-7080-899-3.
http://old.vscht.cz/ktt/cheo/cheo10/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0239179

Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Punčochář, Miroslav. Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na účinnost, emise a distribuci těžkých kovů při fluidním spalování kukuřičné slámy. In: Kracík, P., Brázdil, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, S. 31-41. ISBN 978-80-21-5016-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0236207

Hartman, Miloslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Skoblia, S., Chyou, Y.-P. Reaction and Transport Effects in the Heterogeneous Systems for Lean Gas Purification. Chemical Papers. 2017, 71(3), 563-577. ISSN 0366-6352
doi: 10.1007/s11696-016-0038-y
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0269404

Hartman, Miloslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Chen, Po-Ch. Reaction of Hydrogen Chloride Gas with Sodium Carbonate and Its Deep Removal in a Fixed-Bed Reactor. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2014, 53(49), 19145-19158. ISSN 0888-5885
doi: 10.1021/ie503480k
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0242632

Hartman, Miloslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Huang, Ch.-Y. Thermodynamic Interferences of HCl and HF in Producer Gas Desulfurization by Ce, La, Mn and Zn Based Solid Sorbents. In: Final program. Prague: Orgit, 2014, S. 79. ISBN 978-80-02-02555-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0236031

Jeremiáš, J., Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Synergetic Effect of the Combined Use of CO2 and H2O as Gasifying Agent in Catalysed Oxyfuel Fluidized-bed Gasification of Woody Biomass. In: Conference Proceedings. -: -, 2016, S. 139-140. ISBN 978-91-981149-2-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264240

Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal. CO2 gasification of biomass: The effect of lime concentration in a fluidised bed. Applied Energy. 2018, 217(1. 5. 2018), 361-368. ISSN 0306-2619
doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.151
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295160

Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Manovic, V., Anthony, E.J., Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal. Gasification of Biomass with CO2 and H2O Mixtures in a Catalytic Fluidised Bed. Fuel. 2017, 210(DEC 15), 605-610. ISSN 0016-2361
doi: 10.1016/j.fuel.2017.09.006
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0275143

Kameníková, Petra, Šyc, Michal, Krausová, A., Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Recovery Potential of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration. In: Programs. Prague: Czech Technical University, 2015, S. 1-6. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246538

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analysis of Composition of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants. In: Lederer, J., Laner, D., Rechberger, H., Fellner, J., eds. International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities". Vienna: Christian Dopler Laboratory, 2015, S. 159-162. ISBN 978-3-85234-132-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254546

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analýza strusky ze spaloven komunálních odpadů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 57. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252344

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Šomplák, R., Pavlas, M., Kameníková, Petra. Characterization of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants. In: Session C4, Slag and Ash Recycling, 8 pp. Bergamo: CISA Publisher, 2016. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260576

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Šomplák, R., Pavlas, M. Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů. Waste Forum. 2016, 2016(1), 16-23. ISSN 1804-0195.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0259418

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Pavlas, M., Šomplák, R., Kameníková, Petra. Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů. In: Příspěvky. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260626

Lederer, J., Šyc, Michal, Bogush, A., Fellner, J. A Network Approach towards a Secondary Raw Material Inventory for Europe Applied to Waste Incineration Residue. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282429
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282429

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Soukup, Karel, Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Complex Characteristic of Char from Dry Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Gaigneux, E., ed. Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0289318
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289318

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Šyc, Michal, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Effect of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Agent on Emissions. In: Czán, A., Šajgalík, M., eds. Proceedings of Abstracts. -: KOVT Innovations, 2016, S. 14. ISBN 978-80-972236-2-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260622

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Emise ze spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Lisý, M., Vencúrik Pituková, V., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016, S. 91-299. ISBN 978-80-214-5441-5.
http://hdl.handle.net/11104/0267814
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267814

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Evaluation of (Bio)char from Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Macho, O., ed. Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018, S. 47. ISBN 978-80-8106-073-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285151

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Durda, Tomáš, Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří. Fluidized Bed Incineration of Sewage Sludge in O2/N2 and O2/CO2 Atmospheres. Energy and Fuels. 2018, 32(2), 2355-2365. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.7b02908
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282228

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 39-46. ISBN 978-80-7080-971-6.
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264173

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel. Properties of Biochar Produced by Slow Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge. In: Book od Abstracts. -: -, 2017, S. 1340-1342. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0273132
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273132

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Larkhayeva, K., Zach, Boleslav, Šyc, Michal. Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 100-106. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281052

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis in Inert and Water Vapor Enhanced Atmospheres. In: Wu, S.-Y., Wu, K.-T., Chu, Ch.-Y., eds. ASCON-IEEChE 2018. Taichung: Feng Chia University, 2018, S. 415-420. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290906

Neubert, M., Nedbal, J., Fähnrich, J., Šyc, Michal. Ways to Raise Recovery Potential of NFe Metals from MSWI Bottom Ash. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282432

Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Skoblia, Sergej, Jeremiáš, Michal, Kameníková, Petra, Šyc, Michal, Parschová, H., Cabáková, G., Šustr, V., Durda, Tomáš, Beňo, Z., Punčochář, Miroslav. Čištění plynu pro vysokoteplotní palivové články s tuhým elektrolytem. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014, S. 16. ISBN 978-80-86238-61-6.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0236523

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Šyc, Michal, Beňo, Z., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Brynda, Jiří, Krausová, Aneta, Skoblia, S., Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Paliva. 2015, 7(2), 36-41. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247850

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Skoblia, S., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Beňo, Z., Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Fyzikálně-chemické vlastnosti alternativních paliv – část biopaliva. In: Sborník příspěvků. Bučovice: ENERGIS 24, 2014. ISBN N.
http://www.energis24.cz
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0242204

Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Parschová, H., Cabáková, G., Šustr, V., Durda, Tomáš, Beňo, Z., Punčochář, Miroslav. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem. In: Konstrukce. Ostrava-Zábřeh: KONSTRUKCE Media, 2014, S. 17-19. ISSN 1213-8762.
http://www.konstrukce.cz
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0232904

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum. 2017, 2017(2), 83-89. ISSN 1804-0195.
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271976

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. In: Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, S. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272629

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu. In: Dohányos, M., ed. Sborník přednášek a posterů z 28. konference, pp. 29-38. Brno: Tribun EU, 2018, S. 29-38. ISBN 978-80-263-1408-0.
http://hdl.handle.net/11104/0289317
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289317

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Beňo, Z., Parschová, H., Houdková, L., Punčochář, Miroslav. Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků, pp. 1-8. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245842

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Kruml, M., Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Durda, Tomáš, Skoblia, S., Beňo, Z. Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu. In: Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 1-17. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264321

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Spalovací test suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno – Modřice. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 75-83. ISBN 978-80-214-5288-6.
http://hdl.handle.net/11104/0251988
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251988

Pohořelý, Michael, Jeremiáš, Michal, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass. Energy and Fuels. 2016, 30(5), 4065-4071. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.6b00169
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260511

Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Parschová, H., Cabáková, G., Šustr, V., Durda, Tomáš, Beňo, Z., Punčochář, Miroslav. Vysokoteplotní čištění plynu pro SOFC. In: Kracík, P., Brázdil, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, S. 115-122. ISBN 978-80-21-5016-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0236211

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Stanovský, Petr, Stoklasa, J., Karásková Nenadálová, L., Pražák, P., Svoboda, Š., Grič, L., Fabián, P. Zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů oxidací v tavenině soli – dílčí výsledky projektu. In: Sborník konference TVIP 2016. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260631

Reiterman, P., Holčapek, O., Krausová, A., Šyc, Michal, Keppert, M. High-Volume Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash Concrete. In: Key Engineering Materials, Volume 722. Curich: Trans Tech Publications, 2017, S. 181-186. ISBN 978-3-0357-1079-3. ISSN 1013-9826
doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.722.181.
https://www.scientific.net/KEM.722.181
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282268

Rumayor, Marta, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav. Mercury Behaviour in Waste Incineration Facilities: Gaseous Transformations and Retention by Carbon and Mineral-Based Sorbents. In: Abstract Volume. -: -, 2017, S. 314. ISBN N.
http://mercury2017.com/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273122

Rumayor, Marta, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal. Mercury Removal from MSW Incineration Flue Gas by Mineral-based Sorbents. Waste Management. 2018, 73(DEC 13), 265-270. ISSN 0956-053X
doi: 10.1016/j.wasman.2017.12.007
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282093

Rumayor, Marta, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav. Mercury Removal from Waste Incineration Flue Gas: Heterogeneous Oxidation and Capture by Waste-Derived Fly Ashes. In: Abstract Volume. -: -, 2017, S. 375-376. ISBN N.
http://mercury2017.com/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273126

Rumayor, Marta, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal. Mitigation of gaseous Mercury Emissions from Waste-to-Energy Facilities: Homogeneous and Heterogeneous Hg-Oxidation Pathways in Presence of Fly Ash. Journal of Environmental Management. 2018, 206(JAN 15), 276-283. ISSN 0301-4797
doi: 10.1016/j.jenvman.2017.10.039
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279197

Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Hartman, Miloslav, Brynda, Jiří, Skoblia, S., Chen, Y.-S. Concentration of HCL, HF and Sulfur Compounds in Producer Gas from Fluidized Bed Gasification of Hardwood by Steam-Oxygen Mixtures. In: Book of Abstracts. -: Traicon S.C, 2016, S. 66-67. ISBN 978-83-65180-09-4.
http://hdl.handle.net/11104/0260883
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260883

Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Hartman, Miloslav, Tošnarová, Markéta, Krček, Martin. Effects of Components of Blended Biomass Pellets on Mechanical Properties, Gasification Reactivity, Alkali, HCl and H2S Release. In: Wróbel, M., Hebda, T., eds. Book of Abstracts. Krakow: Agricultural University in Cracow, 2015, S. 86. ISBN ISBN 978-83-65180-01-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247080

Svoboda, Karel, Moško, Jaroslav, Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Jeremiáš, Michal. Influence of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Medium on Emissions of NOx, N2O and SO2. In: Proceedings. Cape Town: University of Pittsburgh, 2016, S. 38. ISBN 1-890977-33-0.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261867

Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Durda, Tomáš. Possibilities of Mercury Removal in the Dry Flue Gas Cleaning Lines of Solid Waste Incineration Units. Journal of Environmental Management. 2016, 166(JAN 15), 499-511. ISSN 0301-4797
doi: 10.1016/j.jenvman.2015.11.001
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256783