Šyc Michal

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:31

Baloch, Tomáš, Šyc, Michal. Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO. Odpadové fórum. 2019, 20(6), 14-15. ISSN 1212-7779.
http://hdl.handle.net/11104/0307252
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0307252

Bičáková, Olga, Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Straka, Pavel, Svoboda, Karel, Šyc, Michal. Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016. Strategie AV21. ISBN 978-80-200-2665-1.
http://av21.avcr.cz/publikace/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0266107

Blasenbauer, D., Huber, F., Lederer, A., Quina, M.J., Blanc-Biscarat, D., Bogush, A., Bontempi, E., Blondeau, J., Chimenos, J.M., Dahlbo, H., Fagerqvist, J., Giro-Paloma, J., Hjelmar, O., Hyks, J., Keaney, J., Lupsea-Toader, M., O’Caollai, C.J., Orupõld, K., Pajak, T., Simon, F.-G., Svecova, L., Šyc, Michal, Ulvang, R., Vaajasaari, K., Van Caneghem, J., van Zomeren, A., Vasarevičius, S., Wégner, K., Fellner, J. Legal situation and current practice of waste incineration bottom ash utilisation in Europe. Waste Management. 2020, 102(Feb 2020), 868-883. ISSN 0956-053X
doi: 10.1016/j.wasman.2019.11.031
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0303144

Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Krausová, Aneta, Punčochář, Miroslav. Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Paliva. 2016, 8(1), 29-38. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258824

Hartman, Miloslav, Svoboda, Karel, Čech, B., Pohořelý, Michael, Šyc, Michal. Decomposition of Potassium Hydrogen Carbonate: Thermochemistry, Kinetics, and Textural Changes in Solids. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2019, 58(8), 2868-2881. ISSN 0888-5885
doi: 10.1021/acs.iecr.8b06151.
http://hdl.handle.net/11104/0294038
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294038

Hartman, Miloslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Skoblia, S., Chyou, Y.-P. Reaction and Transport Effects in the Heterogeneous Systems for Lean Gas Purification. Chemical Papers. 2017, 71(3), 563-577. ISSN 0366-6352
doi: 10.1007/s11696-016-0038-y
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0269404

Hykš, J., Šyc, Michal. Utilization of Incineration Bottom Ash in Road Constructions. In: Thiel, S., Thomé-Kozmiensky, E., Winter, F., Juchelková, D., eds. Waste Management, Volume 9. Waste-to-Energy. Neuruppin: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, 2019, S. 731-741. ISBN 978-3-944310-48-0.
http://hdl.handle.net/11104/0306054
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0306054

Jeremiáš, J., Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Synergetic Effect of the Combined Use of CO2 and H2O as Gasifying Agent in Catalysed Oxyfuel Fluidized-bed Gasification of Woody Biomass. In: Conference Proceedings. -: -, 2016, S. 139-140. ISBN 978-91-981149-2-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264240

Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal. CO2 gasification of biomass: The effect of lime concentration in a fluidised bed. Applied Energy. 2018, 217(1. 5. 2018), 361-368. ISSN 0306-2619
doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.151
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295160

Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Manovic, V., Anthony, E.J., Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal. Gasification of Biomass with CO2 and H2O Mixtures in a Catalytic Fluidised Bed. Fuel. 2017, 210(DEC 15), 605-610. ISSN 0016-2361
doi: 10.1016/j.fuel.2017.09.006
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0275143

Kameníková, Petra, Šyc, Michal, Krausová, A., Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Recovery Potential of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration. In: Programs. Prague: Czech Technical University, 2015, S. 1-6. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246538

Kárászová, Magda, Zach, Boleslav, Petrusová, Zuzana, Červenka, Vojtěch, Bobák, M., Šyc, Michal, Izák, Pavel. Post-combustion Carbon Capture by Membrane Separation. Separation and Purification Technology. 2020, 238(May 2020), 116448. ISSN 1383-5866
doi: 10.1016/j.seppur.2019.116448
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305536

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J. Moderní postupy zpracování popílku ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky. Odpadové fórum. 2019, 20(6), 16-157. ISSN 1212-7779.
http://hdl.handle.net/11104/0307122
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0307122

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J., Mašín, J., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295619

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J., Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Resource Recovery Potential of MSWI Fly Ash Acid Ecxtraction. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 022.
http://hdl.handle.net/11104/0300719
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300719

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analysis of Composition of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants. In: Lederer, J., Laner, D., Rechberger, H., Fellner, J., eds. International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities". Vienna: Christian Dopler Laboratory, 2015, S. 159-162. ISBN 978-3-85234-132-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254546

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analýza strusky ze spaloven komunálních odpadů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 57. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252344

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Šomplák, R., Pavlas, M., Kameníková, Petra. Characterization of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants. In: Session C4, Slag and Ash Recycling, 8 pp. Bergamo: CISA Publisher, 2016. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260576

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Šomplák, R., Pavlas, M. Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů. Waste Forum. 2016, 2016(1), 16-23. ISSN 1804-0195.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0259418

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Pavlas, M., Šomplák, R., Kameníková, Petra. Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů. In: Příspěvky. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260626

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Šyc, Michal, Mašín, P., Jadrný, J. Pilot-scale Application of Electro-coagulation for Treatment of Industrial Effluents.
. In: Conference Guide. Florence: Italian Association of Chemical Engineering, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299742

Lederer, J., Šyc, Michal, Bogush, A., Fellner, J. A Network Approach towards a Secondary Raw Material Inventory for Europe Applied to Waste Incineration Residue. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282429
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282429

Levdansky, Valerij Vladimirovič, Šyc, Michal, Izák, Pavel. Transport of Gas Molecules through Dense Membranes and Intensification of Mass Transfer by Radiation. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2019, 137(March 2019), 48-53. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2019.01.013.
http://hdl.handle.net/11104/0294047
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294047

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Bičáková, Olga, Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Batch Reactor Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge: Product Analysis and Sulphur Balance. In: Wit Transactions on Ecology and the Environment. Volume. Vol. 231. Southampton: WIT Press, 2019, S. 357-365. ISBN N. E-ISSN 1743-3541
doi: 10.2495/WM180331.
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/231
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0293314

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Soukup, Karel, Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Complex Characteristic of Char from Dry Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Gaigneux, E., ed. Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0289318
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289318

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Šyc, Michal, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Effect of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Agent on Emissions. In: Czán, A., Šajgalík, M., eds. Proceedings of Abstracts. -: KOVT Innovations, 2016, S. 14. ISBN 978-80-972236-2-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260622

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Emise ze spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Lisý, M., Vencúrik Pituková, V., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016, S. 91-299. ISBN 978-80-214-5441-5.
http://hdl.handle.net/11104/0267814
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267814

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Evaluation of (Bio)char from Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Macho, O., ed. Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018, S. 47. ISBN 978-80-8106-073-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285151

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Durda, Tomáš, Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří. Fluidized Bed Incineration of Sewage Sludge in O2/N2 and O2/CO2 Atmospheres. Energy and Fuels. 2018, 32(2), 2355-2365. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.7b02908
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282228

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 39-46. ISBN 978-80-7080-971-6.
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264173

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Multiple Analyses Assessment of Properties of Biochar Based on Dry Stabilized Sewage Sludge. In: Explore Conference Program. -: Colorado State University, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300049

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel. Properties of Biochar Produced by Slow Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge. In: Book od Abstracts. -: -, 2017, S. 1340-1342. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0273132
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273132

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Larkhayeva, K., Zach, Boleslav, Šyc, Michal. Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 100-106. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281052

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis in Inert and Water Vapor Enhanced Atmospheres. In: Wu, S.-Y., Wu, K.-T., Chu, Ch.-Y., eds. ASCON-IEEChE 2018. Taichung: Feng Chia University, 2018, S. 415-420. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290906

Neubert, M., Nedbal, J., Fähnrich, J., Šyc, Michal. Ways to Raise Recovery Potential of NFe Metals from MSWI Bottom Ash. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282432

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Šyc, Michal, Beňo, Z., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Brynda, Jiří, Krausová, Aneta, Skoblia, S., Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Paliva. 2015, 7(2), 36-41. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247850

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu. In: Dohányos, M., ed. Sborník přednášek a posterů z 28. konference, pp. 29-38. Brno: Tribun EU, 2018, S. 29-38. ISBN 978-80-263-1408-0.
http://hdl.handle.net/11104/0289317
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289317

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum. 2017, 2017(2), 83-89. ISSN 1804-0195.
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271976

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. In: Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, S. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272629

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Beňo, Z., Parschová, H., Houdková, L., Punčochář, Miroslav. Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků, pp. 1-8. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245842

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Kruml, M., Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Durda, Tomáš, Skoblia, S., Beňo, Z. Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu. In: Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 1-17. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264321

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Spalovací test suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno – Modřice. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 75-83. ISBN 978-80-214-5288-6.
http://hdl.handle.net/11104/0251988
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251988

Pohořelý, Michael, Jeremiáš, Michal, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass. Energy and Fuels. 2016, 30(5), 4065-4071. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.6b00169
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260511

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Stanovský, Petr, Stoklasa, J., Karásková Nenadálová, L., Pražák, P., Svoboda, Š., Grič, L., Fabián, P. Zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů oxidací v tavenině soli – dílčí výsledky projektu. In: Sborník konference TVIP 2016. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260631

Reiterman, P., Holčapek, O., Krausová, A., Šyc, Michal, Keppert, M. High-Volume Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash Concrete. In: Key Engineering Materials, Volume 722. Curich: Trans Tech Publications, 2017, S. 181-186. ISBN 978-3-0357-1079-3. ISSN 1013-9826
doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.722.181.
https://www.scientific.net/KEM.722.181
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282268

Rumayor, Marta, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav. Mercury Behaviour in Waste Incineration Facilities: Gaseous Transformations and Retention by Carbon and Mineral-Based Sorbents. In: Abstract Volume. -: -, 2017, S. 314. ISBN N.
http://mercury2017.com/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273122

Rumayor, Marta, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal. Mercury Removal from MSW Incineration Flue Gas by Mineral-based Sorbents. Waste Management. 2018, 73(DEC 13), 265-270. ISSN 0956-053X
doi: 10.1016/j.wasman.2017.12.007
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282093

Rumayor, Marta, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav. Mercury Removal from Waste Incineration Flue Gas: Heterogeneous Oxidation and Capture by Waste-Derived Fly Ashes. In: Abstract Volume. -: -, 2017, S. 375-376. ISBN N.
http://mercury2017.com/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273126

Rumayor, Marta, Svoboda, Karel, Švehla, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal. Mitigation of gaseous Mercury Emissions from Waste-to-Energy Facilities: Homogeneous and Heterogeneous Hg-Oxidation Pathways in Presence of Fly Ash. Journal of Environmental Management. 2018, 206(JAN 15), 276-283. ISSN 0301-4797
doi: 10.1016/j.jenvman.2017.10.039
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279197

Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Hartman, Miloslav, Brynda, Jiří, Skoblia, S., Chen, Y.-S. Concentration of HCL, HF and Sulfur Compounds in Producer Gas from Fluidized Bed Gasification of Hardwood by Steam-Oxygen Mixtures. In: Book of Abstracts. -: Traicon S.C, 2016, S. 66-67. ISBN 978-83-65180-09-4.
http://hdl.handle.net/11104/0260883
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260883