Rousková Milena

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:08

Baldíková, Eva, Müllerová, Sindy, Procházková, Jitka, Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Šafařík, Ivo, Pospíšková, K. Use of waste Japonochytrium sp. biomass after lipid extraction as an efficient adsorbent for triphenylmethane dye applied in aquaculture. Biomass Conversion and Biorefinery. 2019, 9(3), 479-488. ISSN 2190-6815
doi: 10.1007/s13399-018-0362-2.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13399-018-0362-2
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299707

Hanika, Jiří, Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Šabata, Stanislav, Jírů, M., Hůrková, K. Acidic Hydrolysis of Waste Feather Biomass - Processes Scale-Up. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, č. článku BI16. ISBN 978-80-88307-01-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305546

Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Rousková, Milena, Topiař, Martin, Hajšlová, J., Kaštánek, P. Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům: izolace látek z bio-odpadů a rostlin. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 66, č. článku C1.3. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280183

Hanika, Jiří, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Šolcová, Olga. Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Biotechnology and Biorefinary. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, S. 21-25. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278441

Hanika, Jiří, Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Jandejsek, Z., Fulín, T., Jírů, M., Šolcová, Olga. Pressure Hydrolysis of Waste Chicken Cartilage and Feathers. Chapter 5.2. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 74-79. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305120
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305120

Maléterová, Ywetta, Rousková, Milena, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Japonochytrium the Significant Source of Lipids. In: Sborník abstrakt a plných textů. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016. ISBN 978-80-86238-91-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267967

Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Šolcová, Olga. Microalgae Biotechnology for Nutrition. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, BT4. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277413

Maléterová, Ywetta, Kaštánek, František, Rousková, Milena, Matějková, Martina, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Microalgae for Bioenergy; Key Technology Nodes. Scientific World Journal. 2015, 2015(2015), 597618. ISSN 1537-744X
doi: 10.1155/2015/597618.
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=14&SID=V2kH1WLyceq9ctvzW8I&page=1&doc=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247273

Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Šolcová, Olga. Mikrořasy pro výživu. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 124, č. článku V35. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280258

Rousková, Milena, Jírů, M., Krmela, A., Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Biorefining of Waste Marc after Grapes Pressing. Chapter 4.3. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 59-60. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305115
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305115

Rousková, Milena, Jírů, M., Krmela, A., Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Extraction of Antioxidants from Fresh Wine Grapes Marc. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Biotechnology and Biorefinary. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, S. 83-86. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0278446
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278446

Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Extraction of Carotenoids from Selected Plants. In: Kalenda, P., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2015, S. 463-465. ISBN 978-80-86238-82-1.
http://hdl.handle.net/11104/0248823
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248823

Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hůrková, K., Kaštánek, P., Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Fatty Acids Profile Analysis in Fresh Suspension of Japonochytrium Sp. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Biotechnology and Biorefinary. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, S. 78-82. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278445

Rousková, Milena, Kohoutková, J., Bicová, M., Šolcová, Olga, Kaštánek, František, Hanika, Jiří. Lipid Extraction from Algae Trachydiscus Minutus. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 503-505. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268244
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268244

Rousková, Milena, Topiař, Martin, Hůrková, K., Šabata, Stanislav, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Proces extrakce hlenky Japonochytrium, sp. - zdroj nenasycených mastných kyselin. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 133, č. článku V44. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280265

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Šolcová, Olga, Hanika, Jiří. Recycling of Bio-elements from Waste Chicken Feather. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 140.
http://hdl.handle.net/11104/0300751
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300751

Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Šabata, Stanislav, Jírů, M., Hůrková, K., Hanika, Jiří. Simultaneous Hydrolysis of Proteins and Fats fro Waste Chicken Feathers. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, S. 60-64. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291888

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Stránská, M., Kaštánek, P., Bárnet, M., Svátek, A. Usability of Extraction Techniques for Practical Applications. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, č. článku P3. ISBN 978-80-88307-01-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305545

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Šolcová, Olga, Hradecký, J., Kaštánek, P. Volatile Substances Determination in Magnolia × pruhoniciana Extracts. Chapter 4.4. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 60-64. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305116
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305116

Rousková, Milena, Šabata, Stanislav, Maléterová, Ywetta, Hradecký, J., Hanika, Jiří, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Volatile Substances Determination in Magnolia x Pruhoniciana Extracts. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, S. 65-69. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291887

Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Kaštánek, P., Bárnet, M., Svátek, A., Stránská, M., Hanika, Jiří, Hajšlová, J. Waxes and Lipids Extraction from Miscanthus × giganteus Stems. Chapter 4.2. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 55-58. ISBN 978-80-86186-02-3.
http://hdl.handle.net/11104/0305113
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305113

Rousková, Milena, Šolcová, Olga, Kaštánek, František, Bárnet, M., Svátek, A., Stránská, M., Hanika, Jiří. Waxes and Lipids Extraction from Miscanthus Giganteus Stems. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 506-510. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268246
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268246

Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga. Získávání karotenoidů z vybraných rostlin. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, 25 /P24./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248744

Šabata, Stanislav, Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Šolcová, Olga, Stránská, M. Utilization of Extraction Methods for Practical Applications. In: Conference Guide. Florence: Italian Association of Chemical Engineering, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299762

Šabata, Stanislav, Rousková, Milena, Kaštánek, František, Šolcová, Olga, Hanika, Jiří, Kaštánek, P. Xanthoceras Sorbifolium as a Source of Essential Oils. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku P.26. ISBN 978-80-86238-83-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290459

Šolcová, Olga, Kaštánek, P., Rousková, Milena, Maléterová, Ywetta, Šabata, Stanislav, Kaštánek, František, Hanika, Jiří. Chemical Processes for Population Nourishment. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, BT2. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277412