Kulaviak Lukáš

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:38

Kulaviak, Lukáš, Pěnkavová, Věra, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P., Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M., Havlica, Jaromír. Breaking of Rod-shaped Model Material during Compression. In: Radjai, F., ed. EPJ Web of Conferences. Volume 40. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2017, S. 4, č. článku 07019. ISSN 2101-6275
doi: 10.1051/epjconf/201714007019.
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2017/09/epjconf170043/epjconf170043.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279965

Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek. Detekce vlastností sypkých hmot pomocí práškového reometru FT4. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 71. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253296

Kulaviak, Lukáš, Pěnkavová, Věra, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P., Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M. Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 72, č. článku D1.4. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280227

Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Pěnkavová, Věra, Havlica, Jaromír, Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M. Komprese a lámání sypkých hmot částic tyčovitého a jehlovitého tvaru pomocí práškového reometru. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 121. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253297

Kulaviak, Lukáš. Powder Rheology - Measuring of Properties of Pharmaceutical Particulate Materials. In: Faculty of Pharmacy of Charles University. Hradec Králové: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 2018. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290012

Kulaviak, Lukáš, Pěnkavová, Věra, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P., Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M., Havlica, Jaromír. Powder Rheology of Nanocrystalic Particles. In: Sborník. Pardubice: CHEMAGAZÍN s.r.o., 2017, S. 60. ISBN 978-80-906269-2-8.
http://www.pigmentyapojiva.cz/assets/kpp2017-sbornik.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279962

Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Pěnkavová, Věra, Havlica, Jaromír, Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M. Rheology and Compression of Brittle Rod & Needle-like Particles Using the FT4 Powder Rheometer. In: Program and Book of Abstracts. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2016, S. 37. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263125

Kulaviak, Lukáš. Vliv koloidního oxidu křemičitého na reologické vlastnosti běžných farmaceutických excipientů. In: Program. Praha: Odborná skupina reologie ČSCH, 2016. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268025

Majerová, D., Tran, D.T., Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Štěpánek, F., Zámostný, P. Effect of Colloidal Silica Dioxide on Rheological Properties of Common Pharmaceutical Excipients. In: Abstracts. -: -, 2016, F4.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261924

Majerová, D., Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Štěpánek, F., Zámostný, P. Effect of Colloidal Silica on Rheological Properties of Common Pharmaceutical Excipients. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2016, 106(SI), 2-8. ISSN 0939-6411
doi: 10.1016/j.ejpb.2016.04.025
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0266853

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P. Breakage of Anisometric Rod-Shaped Particles. Particulate Science and Technology. 2018, 36(4), 432-437. ISSN 0272-6351
doi: 10.1080/02726351.2017.1347969
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0284428

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Zámostný, P. Breakage of Anisotropic Rod-Shaped Particles. In: Mallick, S.S., ed. Conference Proceedings and Full Papers PGBSIA2016. Patiala: Thapar University, 2016. ISBN N.
http://www.pgbsia.com/wp-content/uploads/LIST_OF_ABSTRACTS_PGBSIA2016_Circulation.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268008

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Havlica, Jaromír, Punčochář, Miroslav, Schöngut, M., Grof, Z., Štěpánek, F., Zámostný, P. Compressibility of Breakable Materials. In: Mallick, S.S., ed. Conference Proceedings and Full Papers PGBSIA2016. Patiala: Thapar University, 2016. ISBN N.
http://www.pgbsia.com/wp-content/uploads/LIST_OF_ABSTRACTS_PGBSIA2016_Circulation.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268006

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Punčochář, Miroslav, Grof, Z., Štěpánek, F., Schöngut, M., Zámostný, P. Compression of Anisometric Granular Materials. Powder Technology. 2019, 342(JAN 15), 887-898. ISSN 0032-5910
doi: 10.1016/j.powtec.2018.10.031
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294056

Pěnkavová, Věra, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Havlica, Jaromír, Punčochář, Miroslav, Schöngut, M., Grof, Z., Štěpánek, F., Zámostný, P. Uniaxální komprese anizometrických granulárních materiálů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 38, č. článku KPB2. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280168

Tran, D.T., Majerová, D., Veselý, M., Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Zámostný, P. On the Mechanism of Colloidal Silica Action to Improve Flow Properties of Pharmaceutical Excipients. International Journal of Pharmaceutics. 2019, 556(FEB 10), 383-394. ISSN 0378-5173
doi: 10.1016/j.ijpharm.2018.11.066
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294050

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Kulaviak, Lukáš, Samusevich, Oleg, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 134-138. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281054

Zámostný, P., Kreibichová, B., Hofmanová, D., Kulaviak, Lukáš, Zelenková, K., Růžička, Marek. Optimizing Flow and segregaton Properties of Lactose/Microcrystalline Cellulose Mixture for Tablet Compression. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 15 /72/. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248789

Zámostný, P., Kreibichová, B., Hofmanová, D., Kulaviak, Lukáš, Zelenková, K., Růžička, Marek. Optimizing Flow and Segregaton Properties of Lactose/Microcrystalline Cellulose Mixture for Tablet Compression. In: Kalenda, P., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2015, S. 478-483. ISBN 978-80-86238-82-1.
http://hdl.handle.net/11104/0270062
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0270062