Jeremiáš Michal

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:19

Bičáková, Olga, Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Straka, Pavel, Svoboda, Karel, Šyc, Michal. Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016. Strategie AV21. ISBN 978-80-200-2665-1.
http://av21.avcr.cz/publikace/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0266107

Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Krausová, Aneta, Punčochář, Miroslav. Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Paliva. 2016, 8(1), 29-38. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258824

Farták, J., Jiříček, I., Pohořelý, Michael, Jeremiáš, Michal. Comparison of Instrumental Methods for Biomass Ash Analysis. In: Macho, O., ed. Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018, S. 23. ISBN 978-80-8106-073-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285152

Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Bode, P., Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel. Corrigendum to Ammonia Yield from Gasification of Biomass and Coal in Fluidized Bed Reactor [ Fuel 117 (2014) 917-925]. Fuel. 2016, 184(NOV 15), 1008-1. ISSN 0016-2361
doi: 10.1016/j.fuel.2016.07.032
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0269756

Jeremiáš, Michal, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Manovic, V., Anthony, E.J., Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal. Gasification of Biomass with CO2 and H2O Mixtures in a Catalytic Fluidised Bed. Fuel. 2017, 210(DEC 15), 605-610. ISSN 0016-2361
doi: 10.1016/j.fuel.2017.09.006
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0275143

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Durda, Tomáš, Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří. Fluidized Bed Incineration of Sewage Sludge in O2/N2 and O2/CO2 Atmospheres. Energy and Fuels. 2018, 32(2), 2355-2365. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.7b02908
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282228

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel. Properties of Biochar Produced by Slow Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge. In: Book od Abstracts. -: -, 2017, S. 1340-1342. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0273132
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273132

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Šyc, Michal, Beňo, Z., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Brynda, Jiří, Krausová, Aneta, Skoblia, S., Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Paliva. 2015, 7(2), 36-41. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247850

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum. 2017, 2017(2), 83-89. ISSN 1804-0195.
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271976

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. In: Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, S. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272629

Pohořelý, Michael, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z. Nové technologie pro výrobu energie z komunálních odpadů - Zplyňování. In: Energie z odpadů. Výzva pro 21. století. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017, S. 58-62. ISBN N.
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/90645
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282241

Pohořelý, Michael, Jeremiáš, Michal, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass. Energy and Fuels. 2016, 30(5), 4065-4071. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.6b00169
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260511

Sarbassov, Y., Duan, L., Jeremiáš, Michal, Manovic, V., Anthony, E.J. SO3 Formation and the Effect of Fly Ash in a Bubbling Fluidised Bed under Oxy-Fuel Combustion Conditions. Fuel Processing Technology. 2017, 167(DEC 1), 314-321. ISSN 0378-3820
doi: 10.1016/j.fuproc.2017.07.015
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273128

Svoboda, Karel, Moško, Jaroslav, Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Jeremiáš, Michal. Influence of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Medium on Emissions of NOx, N2O and SO2. In: Proceedings. Cape Town: University of Pittsburgh, 2016, S. 38. ISBN 1-890977-33-0.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261867

Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Durda, Tomáš. Possibilities of Mercury Removal in the Dry Flue Gas Cleaning Lines of Solid Waste Incineration Units. Journal of Environmental Management. 2016, 166(JAN 15), 499-511. ISSN 0301-4797
doi: 10.1016/j.jenvman.2015.11.001
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256783

Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Huang, L.-W. Thermodynamic Possibilities and Limits for Producer Gas Desulfurization and HCI Related Interferences for Zn, Mn, Ce and La Based Sorbents of Sulfur Compounds. In: Chen, J., Hiroshi, U., Lee, S.-W., Fuh, Y.-K., eds. Key Engineering Materials. Volume 656-657. Dürnten: Trans Tech Publications, 2015, S. 101-106. ISSN 1013-9826
doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.656-657.101
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256588

Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Izák, Pavel, Jeremiáš, Michal, Punčochář, Miroslav. Účinné a čisté postupy spalování a zplyňování pevných paliv. In: Výzkum pro energetiku: vybraná témata. 1. 12126. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017, S. 40-56. Strategie AV21, AV21/3. ISBN 978-80-200-2761-0.
http://av21.avcr.cz
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282370