Sobek Jiří

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:17

Černoušek, T., Hendrych, J., Sobek, Jiří. Solidifikace ionesu s přídavkem dastitu v geopolymerné matrici. In: Přehled příspěvků. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250401

Kroužek, J., Durdák, V., Hendrych, J., Mašín, P., Sobek, Jiří, Špaček, P. Pilot Scale Applications of Microwave Heating for Soil Remediation. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2018, 130(AUG 2018), 53-60. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2018.05.010
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285149

Mašín, P., Maštalka, J., Sobek, Jiří, Hájek, Milan. Comparison of Microwave and Direct Burner Heating During In-Situ Pilot Scale Remediation on the Area of Machinery Company. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, P112. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277417

Mašín, P., Maštalka, J., Sobek, Jiří, Hájek, Milan. Pilot Scale Testing of Microwave Heating for In-Situ Decontamination of Unsaturated Zone. In: Sborník abstrakt a plných textů. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016. ISBN 978-80-86238-91-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267973

Mašín, P., Hendrych, Jj., Kroužek, J., Randula, D., Sobek, Jiří. Poloprovozní dekontaminace zemin a stavebních odpadů kontaminovaných POPS metodou mikrovlnné termické desorpce. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 16/81/. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248791

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Kruml, Matěj, Sobek, Jiří, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Možnosti recyklace fosforu z čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015, S. 1-6. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245841

Taubner, T., Synytsia, A., Sobek, Jiří, Kortanková, V., Čopíková, J. Use of Microwave Heating in the Synthesis of Novel Polysaccharide Derivatives. In: Řápková, R., Čopíková, J., eds. Proceedings of the 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Prague: Czech Chemical Society, 2015, S. 183-186. ISBN 978-80-86238-85-2. ISSN 2336-6796.
http://hdl.handle.net/11104/0270103
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0270103