Klusoň Petr

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:28

Bata, P., Notheisz, F., Klusoň, Petr, Zsigmond, A. Iron Phthalocyanine as New Efficient Catalyst for Catalytic Transfer Hydrogenation of Simple Aldehydes and Ketones. Applied Organometallic Chemistry. 2015, 29(JAN 2015), 45-49. ISSN 0268-2605
doi: 10.1002/aoc.3247
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245216

Bata, P., Zsigmond, A., Gyémánt, M., Czeglédi, A., Klusoň, Petr. Use of Heterogenized Metal Complexes in Hydrogenation Reactions: Comparison of Hydrogenation and CTH Reactions. Research on Chemical Intermediates. 2015, 41(12), 9281-9294. ISSN 0922-6168
doi: 10.1007/s11164-015-1995-4
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258095

Beneš, Ondřej, Hanková, Libuše, Klusoň, Petr, Šolcová, Olga. Testing of the Micro-Reactor System. In: Markoš, J., ed. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, S. 40. ISBN 978-80-89475-14-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247265

Dytrych, Pavel, Klusoň, Petr, Stanovský, Petr, Šolcová, Olga. Electrochemical Detection of Structurally Different Aminoacids by Thin Layers of Undoped and Doped ZnO. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. 2016, 3(10), 5706-5712. ISSN 2458-9403.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0265535

Dytrych, Pavel, Klusoň, Petr, Šolcová, Olga, Kment, Štěpán, Straňák, Vítězslav, Čada, Martin, Hubička, Zdeněk. Shape Selective Photoinduced Electrochemical Behaviour of Thin ZnO Layers Prepared by Surfatron. Thin Solid Films. 2015, 597(DEC 31), 131-139. ISSN 0040-6090
doi: 10.1016/j.tsf.2015.11.003
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254004

Gaálová, Jana, Krystyník, Pavel, Dytrych, Pavel, Klusoň, Petr. Elimination of Dissolved Fe3+ Ions from Water by Electrocoagulation. In: Book of Abstracts. -, 2017, S. 1. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285743

Gaálová, Jana, Krystyník, Pavel, Dytrych, Pavel, Klusoň, Petr. Elimination of Dissolved Fe3+ Ions from Water by Electrocoagulation. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2018, 88(1), 49-56. ISSN 0928-0707
doi: 10.1007/s10971-018-4669-z.
http://hdl.handle.net/11104/0298125
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298125

Gaálová, Jana, Hejda, Stanislav, Stavárek, Petr, Sýkora, Jan, Fajgar, Radek, Klusoň, Petr, Izák, Pavel. Pervaporation of (R)/(S)-Methyl 3-Hydroxybutyrate (∑MHB) from a Mixture Containing an Ionic Liquid, Methanol and Ru Catalyst. Separation and Purification Technology. 2019, 222(SEP 1), 45-52. ISSN 1383-5866
doi: 10.1016/j.seppur.2019.04.017.
http://hdl.handle.net/11104/0295889
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295889

Gaálová, Jana, Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Water Pretreatment by Nanostructured Flocs. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272398

Gaálová, Jana, Klusoň, Petr, Krystyník, Pavel, Šolcová, Olga. Water Treatment by Electrocoagulation, Sorption and Photocatalytic Oxidation. In: Maeda, K., Sandhu, P.S., Lyubichankovskiy, S., eds. Paper Tittle, Sr.No. 7. -: -, 2017, S. 37-41. ISBN 978-81-933894-1-6
doi: 10.15242/DIRPUB.DIR0417248.
http://drabl.org/procceeding.php/77
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273117

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr. Microreactor as Efficient Tool for Photooxidation Reactions. In: Book of Abstracts, lecture, 24 slides. -: -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281172

Hejda, Stanislav, Stavárek, Petr, Klusoň, Petr, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin. In: Katalitický seminář. -: -, 2018. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281341

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Krýsa, J., Bajt, O. Photocatalyzed Degradation of Endocrine Disruptor Dubuthylphthalate with Goethite and Carboxylic Acids. In: Book of Abstracts. -: -, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305840

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Bendová, Magdalena. Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate in Microfluidic Chip Reactor in Presence of [N8222][Tf2N] Ionic Liquid. In: Final Programme & Book of Abstracts. Veszprém: OOK-Press, 2017, S. 49. ISBN 978-615-5270-41-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0276162

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Validace mikrofluidního reaktoru pro stereoselektivní hydrogenační reakce. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 108, č. článku V19. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280250

Klusoň, Petr, Dzik, P., Veselý, M., Kubáč, L., Akrman, J., Wertzová, V., Ettler, K., Obr, T. Barevné hodiny - chemický expoziční dozimetr. Chemické listy. 2017, 111(10), 644-653. ISSN 0009-2770.
http://hdl.handle.net/11104/0298171
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298171

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Bendová, Magdalena, Došek, M. Design of the reversible biphasic arrangement in the microfluidic chip reactor for asymmetric hydrogenation reactions. Chemical Engineering Research and Design. 2020, 153(January), 537-546. ISSN 0263-8762
doi: 10.1016/j.cherd.2019.11.023
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0303867

Klusoň, Petr, Bogdanić, Grozdana, Wichterle, Ivan. Editorial. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(1). ISSN 0352-9568.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246633

Klusoň, Petr, Krystyník, Pavel, Dytrych, Pavel, Bártek, L. Interactions of the (R) Ru-BINAP Catalytic Complex with an Inorganic Matrix in Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate – Kinetic, XPS and DRIFT Studies. Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis. 2016, 119(2), 393-413. ISSN 1878-5190
doi: 10.1007/s11144-016-1078-6
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0269812

Klusoň, Petr. Jedová stopa. Praha: Acedemia, 2015. Galileo. ISBN 978-80-200-2438-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245233

Klusoň, Petr, Krýsa, J., Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Dzik, P., Veselý, M., Krystyník, Pavel. Koncepce dynamického aktivního centra v heterogenní fotokatalytické oxidační reakci. Chemické listy. 2019, 113(6), 391-396. ISSN 0009-2770.
http://hdl.handle.net/11104/0298432
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298432

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Bendová, Magdalena. Microfluidic Chip Reactor and the Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate over (R)-Ru-BINAP in the [N8222][Tf2N]/Methanol/ Water Mixed Phase. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2017, 115(May), 39-46. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2017.02.002
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271418

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Vychodilová, Hana. Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií. Chemické listy. 2016, 110(12), 892-899. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267708

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Molecular Structure Effects of [NR,222][Tf2N] Ionic Liquids on Their Flow Properties in the Microfluidic Chip Reactor – a Complete Validation Study. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2017, 111(JAN), 57-66. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2016.11.004
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268990

Klusoň, Petr, Krystyník, Pavel, Veselý, M., Dzik, P., Ďurovič, M., Benetková, B., Bartl, B., Kubáč, L. Pokročilý identifikační element pro zpětné rozpoznání odcizených archiválií. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 118, č. článku V29. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280255

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Jaklová, N., Cuřínová, Petra. Stereoselective synthesis of optical isomers of ethyl 4-chloro-3-hydroxybutyrate in a microfluidic chip reactor. Journal of Flow Chemistry. 2019, 9(4), 221-230. ISSN 2062-249X
doi: 10.1007/s41981-019-00043-y.
http://hdl.handle.net/11104/0303716
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0303716

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J., Mašín, J., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295619

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J., Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Resource Recovery Potential of MSWI Fly Ash Acid Ecxtraction. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 022.
http://hdl.handle.net/11104/0300719
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300719

Krušinová, Z., Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Elektrochemické odstraňování chromu a niklu v pilotním měřítku. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 117, č. článku V28. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280252

Krystyník, Pavel, Mašín, P., Krušinová, Z., Klusoň, Petr. Application of Electrocoagulation for Removal of Toxic Metals from Industrial Effluents. International Journal of Environmental Science and Technology. 2019, 16(8), 4167-4172. ISSN 1735-1472
doi: 10.1007/s13762-018-2074-3.
http://hdl.handle.net/11104/0302114
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0302114

Krystyník, Pavel, Tito, Duarte Novaes, Klusoň, Petr. Electro-Coagulation – Process and Data Analysis (The Significance of Standardisation and Clarity). In: Sborník abstrakt a plných textů. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016. ISBN 978-80-86238-91-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267974

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Mašín, P., Kroužek, J. Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+. In: Krýsa, J., ed. Book of abstracts. Prague: Univeristy of Chemistry and Technology, 2017, S. 116, č. článku O54. ISBN 978-80-7080-991-4.
http://www.eaaop5.com/files/%20Book_of_proceedings_EAAOP5_Prague2.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0274191

Krystyník, Pavel, Moniz, D., Tito, Duarte Novaes, Klusoň, Petr. Electrochemical Deposition of Yttrium for CRT Waste Recovery. In: Book of Abstracts. 2016, S. 100. ISBN N.
http://www.lancaster.ac.uk/icei2016/Program%20Booklet%20ICEI%202016%20%28Quick%20Performance%29.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268080

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Tito, Duarte Novaes, Mašín, P. Elektrochemické odstraňování arsenu ze znečištěných vod. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 58. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252363

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Šyc, Michal, Mašín, P., Jadrný, J. Pilot-scale Application of Electro-coagulation for Treatment of Industrial Effluents.
. In: Conference Guide. Florence: Italian Association of Chemical Engineering, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299742

Krystyník, Pavel, Mašín, P., Klusoň, Petr. Pilot Scale Application of UV-C/H2O2 for Removal of Chlorinated Ethens from Contaminated Groundwater. Journal of Water Supply Research and Technology. AQUA. 2018, 67(4), 414-422. ISSN 0003-7214
doi: 10.2166/aqua.2018.144
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0286964

Krystyník, Pavel, Mašín, P., Krušinová, Z., Klusoň, Petr. Pilot-scale Operation of Electrocoagulation for Removal of Toxic Metals. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 33, č. článku C5.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287304

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Pretreatment of Contamined Water by Electrochemically Produced Nanostructured Flocs. In: Nalin de Silva, K.M., ed. Book of Abstracts. Colombo: International Institute of Knowledge Management, 2015, S. 15. ISBN 978-955-4903-32-6.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250364

Krystyník, Pavel, Beneš, Ondřej, Klusoň, Petr, Šolcová, Olga. Testing of the Micro-Reactor System. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 30 /p104./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248783

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Mašín, P., Kroužek, J. Treatment of Industrial Effluents by Electrocoagulation. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, P113. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277418

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. UV-C/H2O2 from Lab to Industry Approach. 2016. In: Book of Abstracts. -: -, 2016, 48(CCRE-15). ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264242

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. UV-C/H2O2 from Lab to Industry Approach. In: Book of Abstracts. -: -, 2016, S. 48. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264590

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Tito, D.N. Water Treatment Process Intensification by Combination of Electrochemical and Photochemical Methods. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2015, 94(SI), 85-92. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2015.01.004
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0249842

Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Jadrný, J., Krušinová, Z., Kroužek, J. Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295559

Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Krušinová, Z. Pilot Scale Testing of Electrocoagulation to Remove Cr6 +, Ni and Zn from Contaminated Groundwater. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku Z04. ISBN 978-80-86238-83-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290464

Mašín, P., Žebrák, R., Klusoň, Petr, Šolcová, Olga. Praktická aplikace fotochemických a fotokatalytických procesů při dekontaminaci vod. Waste Forum. 2015, 2015(2), 111-117. ISSN 1804-0195.
http://hdl.handle.net/11104/0250529
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250529

Mašín, P., Žebrák, R., Klusoň, Petr, Šolcová, Olga. Praktická aplikace fotochemických a fotokatalytických procesů při dekontaminaci vod. In: Přehled příspěvků. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245837

Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Klusoň, Petr. Optimization of the Reaction Mixture and Validation of the Microreactor Platform for the Stereoselective Hydrogenation in Presence of Ionic Liquids. In: Book of Abstracts. 2016, S. 344. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263012

Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Klusoň, Petr. Pressure Drop in Microfluidic Reactor. In: Abstract Book. Copenhagen: Nordic Rheology Society, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0270998
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0270998

Pěnkavová, Věra, Stavárek, Petr, Špalová, Anna, Klusoň, Petr. Role of viscosity during radical polymerization process. In: Book of Abstracts. -: -, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305551