Vodička Petr

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:43

Bartl, B., Mašková, Ludmila, Paulusová, H., Smolík, Jiří, Bartlová, L., Vodička, Petr. The Effect of Dust Particles on Cellulose Degradation. Studies in Conservation. 2016, 61(4), 203-208. ISSN 0039-3630
doi: 10.1179/2047058414Y.0000000158
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260076

Bartl, B., Mašková, Ludmila, Paulusová, H., Smolík, Jiří, Bartlová, L., Vodička, Petr. Vliv prachových částic na degradaci celulózy. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 42-49. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pd
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253931

Dvorská, Alice, Sedlák, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Fusek, M., Hanuš, Vlastimil, Vodička, Petr, Trusina, Jan. Atmospheric station Křešín u Pacova, Czech Republic – a Central European research infrastructure for studying greenhouse gases, aerosols and air quality. In: Advances in Science and Research. Vol. 12. Göttingen: Copernicus GmbH, 2015, S. 79-83. ISSN 1992-0628
doi: 10.5194/asr-12-79-2015
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246471

Kolčava, M., Vodička, Petr, Thinová, L. Studium mikroklimatických změn v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu. Český kras. 2016, 41, 20-42. ISSN 1211-1643.
https://www.researchgate.net/profile/Petr_Vodicka2/publication/292984046_Studium_mikroklimatickych_zmen_v_jeskynich_na_Pani_hore_v_Ceskem_krasu/links/56b3c76308ae61c480581128.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257122

Kozáková, Jana, Vodička, Petr, Pokorná, Petra, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Hovorka, J., Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav. Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hot Spot in the Czech Republic. In: Abstracts. Sessions. -: American Association for Aerosol Research, 2018, č. článku 10SA.28. ISBN N.
http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287659

Kozáková, Jana, Vodička, Petr, Pokorná, Petra, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Hovorka, J., Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav. Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hotspot in th Czech Republic. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 72-73. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277108

Kozáková, Jana, Pokorná, Petra, Vodička, Petr, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Hovorka, J., Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav. The Influence of Local Emissions and Regional Air Pollution Transport on a European Air Pollution Hot Spot. Environmental Science and Pollution Research. 2019, 26(2), 1675-1692. ISSN 0944-1344
doi: 10.1007/s11356-018-3670-y.
http://hdl.handle.net/11104/0292917
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0292917

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Cusack, Michael, Makeš, Otakar, Ondráček, Jakub, Ždímal, Vladimír. A Study of Summer and Winter Highly Time-resolved Submicron Aerosol Composition Measured at a Suburban Site in Prague. Atmospheric Environment. 2015, 118(OCT 2015), 45-57. ISSN 1352-2310
doi: 10.1016/j.atmosenv.2015.07.030
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250262

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Atmospheric Aerosol Volatility at a Suburban and Rural Measurement Site. In: Handbook. -: French Society for Aerosol Research, 2016, P1-AAS-AAP-061. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262037

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Zíková, Naděžda, Ondráček, Jakub, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Comparison of Atmospheric Aerosol Volatility at a Rural Site in Central Europe. In: Program. -: European Aerosol Assembly, 2017, č. článku T205N35f. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273898

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Makeš, Otakar, Ždímal, Vladimír. Comparison of Atmospheric Aerosol Volatility at a Suburban and Rural Measurement Site. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 13-14. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264055

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Comparison of Summer and Winter Highly Time Resolved Submicron Aerosol Composition Measured at a Suburban Site in Prague. In: Handbook - Abctract_EAC2015. Poster. -: Italian Aerosol Society, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250491

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Makeš, Otakar, Ždímal, Vladimír. Highly Time-Resolved Aerosol Measurement at a Suburban Site in Prague. In: Kubelová, L., ed. Proceedings of 16th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Czech Aerosol Society, 2015, S. 15-16. ISBN 978-80-86186-73-3.
http://hdl.handle.net/11104/0251420
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251420

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Porovnání letního a zimního aerosolu naměřeného s vysokým časovým rozlišením v Praze Suchdole. In: Program. Posters. -: -, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257975

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Seasonal Differences in Chemical Composition of Atmospheric Aerosol Studied with High Resolution in Prague. In: Program. Posters. -: -, 2015, 234 /2047/. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248867

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Zíková, Naděžda, Ondráček, Jakub, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 70-71. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279960

Kubelová, Lucie, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Zíková, Naděžda, Ondráček, Jakub, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích. In: Růžičková, P., ed. Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2017, S. 88-92. ISBN 978-80-210-8544-2.
http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271264

Makeš, Otakar, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Comparison of Ambient Aerosol Sources at Rural and Suburban Background Sites in Central Europe. In: Abstracts. Sessions. -: American Association for Aerosol Research, 2018, č. článku 10SA.15. ISBN N.
http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287658

Makeš, Otakar, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Characterization of Submicron Aerosol in Prague by Combined ME-2 Factor Analysis of AMS Data. In: Handbook - Abctract_EAC2015. Poster. -: Italian Aerosol Society, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250404

Makeš, Otakar, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Characterization of Submicron Aerosol in Prague by Combined ME-2 Factor Analysis of AMS Data. In: Kubelová, L., ed. Proceedings of 16th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Czech Aerosol Society, 2015, S. 17-18. ISBN 978-80-86186-73-3.
http://hdl.handle.net/11104/0251422
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251422

Makeš, Otakar, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Characterization of Submicron Aerosol in Prague by Source Apportionment Analysis of Combined AMS Data. In: Handbook. -: French Society for Aerosol Research, 2016, P3-AMT-PMx-024. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262036

Makeš, Otakar, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Characterization of Submicron Aerosol in Prague by Source Apportionment Analysis of Combined AMS Data. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 15-16. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264054

Makeš, Otakar, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Ždímal, Vladimír. Porovnání zdrojů atmosféricého aerosolu na příměstské a venkovské stanici. In: Pokorná, P., ed. Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018, S. 48-49. ISBN 978-80-270-4780-2.
http://hdl.handle.net/11104/0290078
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290078

Makeš, Otakar, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Source Apportionment Analysis of Rural Background AMS Data. In: Program. -: European Aerosol Assembly, 2017, č. článku T215N489. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273938

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Vodička, Petr. Characterisation of Particulate Matter in Different Types of Archives. Atmospheric Environment. 2015, 107(APR 2015), 217-224. ISSN 1352-2310
doi: 10.1016/j.atmosenv.2015.02.049
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246473

Mašková, Ludmila, Bartl, B., Smolík, Jiří, Vodička, Petr. The Effect of Indoor Particles on Cellulose Degradation. In: Kubelová, L., ed. Proceedings of 16th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Czech Aerosol Society, 2015, S. 49-50. ISBN 978-80-86186-73-3.
http://hdl.handle.net/11104/0251514
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251514

Mbengue, S., Fusek, M., Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Holubová Šmejkalová, Adéla, Holoubek, I. Four Years of Highly Time Resolved Measurements of Elemental and Organic Carbon at a Rural Background Site in Central Europe. Atmospheric Environment. 2018, 182(June 2018), 335-346. ISSN 1352-2310
doi: 10.1016/j.atmosenv.2018.03.056
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0283581

Mbengue, Saliou, Fusek, M., Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Holubová, Adéla, Holoubek, Ivan. Seasonal, weekly and diurnal variability of elemental and organic carbon at a rural background site in Central Europe, a four years of measurement. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 62-65. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277173

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Kupčík, Jaroslav, Švehla, Jaroslav. Generation of Copper and Copper Oxide Nanoparticles for Exposure Studies by MOCVD. In: Program. -: European Aerosol Assembly, 2017, č. článku T409N0d9. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273943

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Kupčík, Jaroslav, Švehla, Jaroslav. Generation of Iron Oxide Nanoparticles for Follow‐up Exposure Studies by MOCVD. In: Abstracts. Sessions #4. -: American Association for Aerosol Research, 2018, č. článku 4MS.10. ISBN N.
http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0286684

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Kupčík, Jaroslav, Švehla, Jaroslav. Generation of NPS for Exposure Experiments from Copper Acetylacetone. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 95-100. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263980

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Koštejn, Martin. Generation of TiO2 Nanoparticles for Follow-Up Inhalation Experiments with Laboratory Animals. In: NANOCON 2014, 6th International Conference. Ostrava: Tanger Ltd, 2015, S. 15-20. ISBN 978-80-87294-53-6.
http://hdl.handle.net/11104/0246107
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246107

Moravec, Pavel, Kupčík, Jaroslav, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav. Generation of ZnO Nanoparticles for Long-term Exposure Experiments. Aerosol Science and Technology. 2019, 53(2), 172-183. ISSN 0278-6826
doi: 10.1080/02786826.2018.1554891.
http://hdl.handle.net/11104/0294413
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294413

Moravec, Pavel, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Vodička, Petr, Fajgar, Radek. Lead and/or Lead Oxide Nanoparticle Generation for Inhalation Experiments. Aerosol Science and Technology. 2015, 49(8), 655-665. ISSN 0278-6826
doi: 10.1080/02786826.2015.1060290
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247846

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Kupčík, Jaroslav, Švehla, Jaroslav. MOCVD Iron Oxide Nanoparticle Generation not Only for Follow-Up Inalation Exposure Experiments. In: Pokorná, P., ed. Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018, S. 80-83. ISBN 978-80-270-4780-2.
http://hdl.handle.net/11104/0289067
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289067

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Švehla, Jaroslav, Kupčík, Jaroslav. Nanoparticle Generation for Follow-Up Exposure Studies by Oxidation of Copper Acetylacetonate. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 82-87. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277106

Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Koštejn, Martin. Study of TiO2 Nanoparticle Generation for Follow-up Inhalation Experiments with Laboratory Animals. Aerosol Science and Technology. 2016, 50(10), 1068-1076. ISSN 0278-6826
doi: 10.1080/02786826.2016.1224803
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264575

Moravec, Pavel, Smolík, Jiří, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Levdansky, Valerij Vladimirovič, Koštejn, Martin. Synthesis of Titania Nanoparticles by MOCVD Method in Two Different Reactors. In: Handbook - Abctract_EAC2015. Poster. -: Italian Aerosol Society, 2015. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250462

Ondráček, Jakub, Talbot, Nicholas, Cusack, Michael, Vodička, Petr, Ždímal, Vladimír, Schwarz, Jaroslav. I/O Aerosol in Kindergarten - Case Study. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 39-42. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263987

Ondráček, Jakub, Talbot, Nicholas, Kubelová, Lucie, Makeš, Otakar, Cusack, Michael, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Zíková, Naděžda, Ždímal, Vladimír. O/I Aerosol Particle Transformation. In: Program. -: European Aerosol Assembly, 2017, č. článku T412N439. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273922

Ondráček, Jakub, Talbot, Nicholas, Kubelová, Lucie, Makeš, Otakar, Cusack, Michael, Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Zíková, Naděžda, Ždímal, Vladimír. Transformation of Aerosol Particles during Transport from Outdoor to Indoor Environment. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 10-13. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277067

Pokorná, Petra, Zíková, Naděžda, Lhotka, Radek, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Mbengue, Saliou, Holubová Šmejkalová, Adéla, Schwarz, Jaroslav, Ondráček, Jakub, Ždímal, Vladimír. Origin of Atmospheric Aerosol Based on Data with Different Time Resolution at the National Atmospheric Observatory Košetice. In: Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019, S. 19-20. ISBN 978-80-270-6416-8.
http://hdl.handle.net/11104/0300989
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300989

Pokorná, Petra, Leoni, C., Schwarz, Jaroslav, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie, Vodička, Petr, Moravec, Pavel, Klán, M., Hovorka, J., Zhao, Y., Cliff, S., Hopke, P.K. Spatiotemporal variability of source contributions to aerosol particles at a European air pollution hot spot using chemical composition and particle number size distributions. In: EAC -Online program. -: Nordic Society for Aerosol Research, 2019, č. článku P1-051. ISBN N.
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27KONGRESS%27&Project_Id=%2719371%27&System_Id=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298949

Schwarz, Jaroslav, Makeš, Otakar, Ondráček, Jakub, Cusack, Michael, Talbot, Nicholas, Vodička, Petr, Kubelová, Lucie, Ždímal, Vladimír. A Kitchen Degreaser Can Alter Aerosol Composition in a Room for Days. In: 2017 AAAR Annual Conference Abstracts. -: American Association for Aerosol Research, 2017, č. článku 2IA.1. ISBN N.
http://aaarabstracts.com/2017/AbstractBook.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277702

Schwarz, Jaroslav, Makeš, Otakar, Ondráček, Jakub, Cusack, Michael, Talbot, Nicholas, Vodička, Petr, Kubelová, Lucie, Ždímal, Vladimír. A Kitchen Degreaser Containing Monoethanolamine Can Alter Indoor Aerosol Composition for Days. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 14-15. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277107

Schwarz, Jaroslav, Makeš, Otakar, Ondráček, Jakub, Cusack, Michael, Talbot, Nicholas, Vodička, Petr, Kubelová, Lucie, Ždímal, Vladimír. A Single Usage of a Kitchen Degreaser Can Alter Indoor Aerosol Composition for Days. Environmental Science and Technology. 2017, 51(11), 5907-5912. ISSN 0013-936X
doi: 10.1021/acs.est.6b06050
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272845

Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Zíková, Naděžda, Mbengue, Saliou, Šerfözö, Norbert, Pokorná, Petra, Makeš, Otakar, Ždímal, Vladimír. Comparison of Winter Biomass Burning Source Contribution at National Atmospheric Observatory Košetice Based on AMS and Aethalometer Data. In: Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019, S. 70-71. ISBN 978-80-270-6416-8.
http://hdl.handle.net/11104/0301057
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301057

Schwarz, Jaroslav, Makeš, Otakar, Ondráček, Jakub, Cusack, Michael, Talbot, Nicholas, Vodička, Petr, Kubelová, Lucie, Ždímal, Vladimír. Persistent indoor secondary organic aerosol formation due toa single usage of a kitchen detergent. In: Abstract Book. Poster Session 1. Wien: Technische Universität Wien, 2019, S. 75, č. článku P1-3. ISBN N.
https://iccpa2019.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_iccpa2019/2019/AbstractBook_ICCPA_2019_Website.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0304887

Schwarz, Jaroslav, Vodička, Petr, Makeš, Otakar, Kubelová, Lucie, Zíková, Naděžda, Pokorná, Petra, Ondráček, Jakub, Ždímal, Vladimír. Spring NR-PM1 Aerosol Measured at a Rural Background Site in Central Europe. In: EAC -Online program. -: Nordic Society for Aerosol Research, 2019, č. článku P3-151. ISBN N.
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27KONGRESS%27&Project_Id=%2719371%27&System_Id=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298986

Talbot, Nicholas, Kubelová, Lucie, Makeš, Otakar, Cusack, Michael, Ondráček, Jakub, Vodička, Petr, Schwarz, Jaroslav, Ždímal, Vladimír. Outdoor and Indoor Aerosol Size, Number, Mass and Compositional Dynamics at an Urban Background Site during Warm Season. Atmospheric Environment. 2016, 131(APR 2016), 171-184. ISSN 1352-2310
doi: 10.1016/j.atmosenv.2016.01.055
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257132