Mašková Ludmila

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:46

Bartl, B., Mašková, Ludmila, Paulusová, H., Smolík, Jiří, Bartlová, L., Vodička, Petr. The Effect of Dust Particles on Cellulose Degradation. Studies in Conservation. 2016, 61(4), 203-208. ISSN 0039-3630
doi: 10.1179/2047058414Y.0000000158
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260076

Bartl, B., Mašková, Ludmila, Paulusová, H., Smolík, Jiří, Bartlová, L., Vodička, Petr. Vliv prachových částic na degradaci celulózy. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 42-49. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pd
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253931

Benešová, M., Andělová, Ludmila. Mechanické čištění papíru a certifikovaná metodika "Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru". Archivní časopis. 2015, 65(4), 358-273. ISSN 0004-0398.
http://hdl.handle.net/11104/0254500
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254500

Chatoutsidou, S.E., Mašková, Ludmila, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Lazaridis, M., Smolík, Jiří. Modeling of the Aerosol Infiltration Characteristics in a Cultural Heritage Building: Τhe Baroque Library Hall in Prague. Building and Environment. 2015, 89(JUL), 253-263. ISSN 0360-1323
doi: 10.1016/j.buildenv.2015.02.029
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252691

Kozáková, Jana, Altay, A., Ždímal, Vladimír, Mašková, Ludmila, Sonvico, F., Quarta, E., Rossi, A., Buttini, F., Colombo, G. Dry Powder Inhaler of Colistimethate Sodium for Lung Infections in Cystic Fibrosis: Optimization of Powder Construction. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2019, 45(10), 1664-1673. ISSN 0363-9045
doi: 10.1080/03639045.2019.1652636.
http://hdl.handle.net/11104/0299807
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299807

López-Aparicio, S., Smolík, Jiří, Mašková, Ludmila, Součková, M., Ondráčková, Lucie, Stankiewicz, J., Grøntoft, T., Benešová, M., Ondráček, Jakub. Particulate Matter and Gaseous Pollutants in a Baroque Library Hall Assessing the Consequences for Booksand Manuscripts. In: Adriaens, M., Bioletti, S., Rabin, I., eds. Chemical interactions between cultural artefacts and indoor environment. Leuven: Uitgeverij Acco, 2018, S. 107-123. ISBN 978-94-6344-801-7.
http://hdl.handle.net/1854/LU-8550694
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0302849

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie, Vávrová, P., Součková, M. Advanced Techniques of Cleaning of Books and Manuscripts. In: Program and Book of Abstracts. -: Cracow University of Economics, 2018, S. 34. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288770

Mašková, Ludmila, Kozáková, Jana, Buttini, F., Ždímal, Vladimír. Aerodynamic Deposition of Amikacin Dry Powder for Inhalation. In: Program. -: European Aerosol Assembly, 2017, č. článku SPS4N322. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273934

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ďurovič, M., Součková, M. Ammonia and Ammonium Nitrate in Archives. In: Mašková, L., ed. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Czech Aerosol Society, 2016, S. 43-46. ISBN 978-80-86186-85-6.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263983

Mašková, Ludmila. Ammonia in Archives. In: Poster Abstracts. -: -, 2016, S. 58-59. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258170

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír. Behaviour of Indoor Coarse Particles in the Baroque Library Hall, Prague. In: Abstracts. -: -, 2016, S. 22-23. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258172

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie. Cleaning of Books and Manuscripts by Two-Phase Spray. In: EAC -Online program. -: Nordic Society for Aerosol Research, 2019, č. článku P3-110. ISBN N.
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27KONGRESS%27&Project_Id=%2719371%27&System_Id=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298985

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub. Contribution of Visitors to the Indoor PM in the National Library in Prague, Czech Republic. Aerosol and Air Quality Research. 2016, 16(7), 1713-1721. ISSN 1680-8584
doi: 10.4209/aaqr.2016.01.0044
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262928

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Vodička, Petr. Characterisation of Particulate Matter in Different Types of Archives. Atmospheric Environment. 2015, 107(APR 2015), 217-224. ISSN 1352-2310
doi: 10.1016/j.atmosenv.2015.02.049
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246473

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ďurovič, M. Characterization of Indoor Air Quality in Different Archives – Possible Implications for Books and Manuscripts. Building and Environment. 2017, 120(August 1), 77-84. ISSN 0360-1323
doi: 10.1016/j.buildenv.2017.05.009
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272019

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie. Indoor Particles of Outdoor Origin in Depositories. In: Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019, S. 76-77. ISBN 978-80-270-6416-8.
http://hdl.handle.net/11104/0301081
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301081

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Součková, M., Paulusová, H., Bartl, B., Benešová, M., Ďurovič, M. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2015, 2015(2015), 145-147. ISSN 1805-0050.
http://hdl.handle.net/11104/0250539
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250539

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub. Metodika hodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 8-13. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pd
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253927

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Součková, M., Vávrová, P., Paulusová, H., Bartl, B., Ďurovič, M. Monitoring of Indoor Air Quality in Different Types of Repositories and Archives. In: Book of Abstracts 1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology. London: University College London, 2015, S. 70. ISBN N.
http://www.seaha-cdt.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SEAHABoA.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251539

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Jandová, Věra, Sokolová, M., Jadlovská, A., Vávrová, P., Součková, M., Neoralová, J., Fajgar, Radek. Pokročilé techniky čištění knih a rukopisů. In: Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, S. 185. ISSN 1805-0050.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301165

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Zíková, Naděžda. Prach v expozici a depozitáři Národního muzea. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2018, 2018(2018), 42-45. ISSN 1805-0050.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287841

Mašková, Ludmila, Ďurovič, M., Straka, R., Smolík, Jiří. Stanovení kvality ovzduší různých typů archivů pomocí Ag/Cu kupónů. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2016, 2016(2016), 49-52. ISSN 1805-0050.
http://hdl.handle.net/11104/0262209
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262209

Mašková, Ludmila, Ondráčková, Lucie, Kozáková, Jana, Kovářová, Eliška, Ždímal, Vladimír. Stanovení velikostní distribuce inhalačního aerosolu za podmínek dýchacího ústrojí. Chemické listy. 2018, 112(7), 446-449. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287767

Mašková, Ludmila, Bartl, B., Smolík, Jiří, Vodička, Petr. The Effect of Indoor Particles on Cellulose Degradation. In: Kubelová, L., ed. Proceedings of 16th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Czech Aerosol Society, 2015, S. 49-50. ISBN 978-80-86186-73-3.
http://hdl.handle.net/11104/0251514
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251514

Ondráčková, Lucie, Mašková, Ludmila, Kozáková, Jana, Ždímal, Vladimír. Velikostní distribuce částic z inhalátorů MDI a DPI. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 96-97. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277277

Součková, M., Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří. Effects of Dust Particles on Parchment and Vegetable Tanned Leather. In: Book of Abstracts 1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology. London: University College London, 2015, S. 93. ISBN N.
http://www.seaha-cdt.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SEAHABoA.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251534

Součková, M., Sokolová, M., Neoralová, J., Vávrová, P., Mašková, Ludmila, Jandová, Věra, Smolík, Jiří. Evaluation Methods of Effect of Cleaning Techniques on Library Collagen Materials. In: Liang, H., Groves, R., Targowski, P., eds. Proceedings of SPIE, Volume 11058. Washington: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2019, č. článku 1105881I. ISBN N. E-ISSN 0277-786X
doi: 10.1117/12.2527243.
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11058/110581I/Evaluation-methods-of-effect-of-cleaning-techniques-on-library-collagen/10.1117/12.2527243.short
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298574

Součková, M., Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří. Vliv prachu na vlastnosti kolagenních materiálů. In: Mašková, L., ed. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy". Praha: Tiskárna Nakladatelství ČVUT, 2015, S. 50-53. ISBN 978-80-86186-76-4.
http://naki.icpf.cas.cz/sbornik.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0253933

Vichi, F., Mašková, Ludmila, Frattoni, M., Imperiali, A., Smolík, Jiří. Simultaneous Measurement of Nitrous Acid,Nitric Acid, and Nitrogen Dioxide by Means
of a Novel Multipollutant Diffusive Sampler in Libraries and Archives. Heritage Science. 2016, 4(FEB 22), 4. ISSN 2050-7445
doi: 10.1186/s40494-016-0074-5
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257607