Vajglová Zuzana

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:39

Dytrych, Pavel, Vajglová, Zuzana, Morávková, Lenka, Jandová, Věra, Izák, Pavel, Petrusová, Zuzana. Minimization of Theoretical Error of Input Parameters for Vapor Permeation Apparatus. Chemical Engineering & Technology. 2018, 41(9), 1727-1736. ISSN 0930-7516
doi: 10.1002/ceat.201800163
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0286695

Dytrych, Pavel, Vajglová, Zuzana, Morávková, Lenka, Petrusová, Zuzana. Termodynamický model transportu hexanových par přes PDMS a PEBAX® membrány. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 76, č. článku E1.2. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280228

Křišťál, Jiří, Stavárek, Petr, Vajglová, Zuzana, Vondráčková, Magdalena, Pavlorková, Jana, Jiřičný, Vladimír. Practical Engineering Aspects of Catalysis in Microreactors. Research on Chemical Intermediates. 2015, 41(12), 9357-9371. ISSN 0922-6168
doi: 10.1007/s11164-015-2032-3
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254608

Morávková, Lenka, Vajglová, Zuzana, Dytrych, Pavel, Vejražka, Jiří, Petrusová, Zuzana. Determination of Flux in Two Fundamentally Different Membranes. In: Blahušiak, M., Mihal, M., eds. Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, S. 447. ISBN 978-80-89597-58-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272391

Morávková, Lenka, Vajglová, Zuzana, Dytrych, Pavel, Petrusová, Zuzana. Vliv expozice hexanových par na transportní vlastnosti polymerní membrány. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 125, č. článku V36. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280261

Petrusová, Zuzana, Morávková, Lenka, Vejražka, Jiří, Vajglová, Zuzana, Jansen, J.C., Izák, Pavel. Comparison of Hexane Vapour Permeation in Two Different Polymeric Membranes via an Innovative In-Line FID Detection Method. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2017, 31(2), 145-160. ISSN 0352-9568
doi: 10.15255/CABEQ.2016.1017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272958

Petrusová, Zuzana, Morávková, Lenka, Vejražka, Jiří, Izák, Pavel, Dytrych, Pavel, Vajglová, Zuzana. Variability of Test Stand Apparatus for Organic Vapour Separation. In: Blahušiak, M., Mihal, M., eds. Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, S. 50. ISBN 978-80-89597-58-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272390

Stavárek, Petr, Lali, Farzad, Vajglová, Zuzana, Ujčič, Massimo. EU project PrintCR3DIT: Potential of 3D Printing Technology for Process Intensification in Chemical Industries. In: Abstracts. -: -, 2016, E8.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261926

Stavárek, Petr, Vajglová, Zuzana, Křišťál, Jiří, Jiřičný, Vladimír, Kolena, J. Self-Sustained Oscillations of Temperature and Conversion in a Packed Bed Microreactor during 2-Methylpropene (Isobutene) Hydrogenation. Catalysis Today. 2015, 256(NOV 1), 250-260. ISSN 0920-5861
doi: 10.1016/j.cattod.2015.04.036
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0249852

Vajglová, Zuzana, Stavárek, Petr, Jiřičný, Vladimír, Kolena, J. Application of a Packed Bed Microreactor for Determining the Intrinsic Kinetics of the 2-Methylpropene (isobutene) Hydrogenation. In: Abstracts. -: -, 2016, E8.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267946

Vajglová, Zuzana, Kumar, N., Eränen, K., Peurla, M., Murzin, D.Yu., Salmi, T. Ethene Oxychlorination over CuCl2/γ-Al2O3 Catalyst in Micro- and Millistructured Reactors. Journal of Catalysis. 2018, 364(AUG 2018), 334-344. ISSN 0021-9517
doi: 10.1016/j.jcat.2018.05.019
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291179

Vajglová, Zuzana, Moro, A., Kumar, N., Eränen, K., Peurla, M., Peltonen, J., Murzin, D.Yu., Salmi, T. Ethylene Oxychlorination over CuCl2/γ-Al2O3 Catalyst in Micro- and Milli-structured Reactors. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 27, č. článku A2.3. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0287358
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287358

Vajglová, Zuzana, Stavárek, Petr, Jiřičný, Vladimír, Kolena, J. Induced Oscillatory Behaviour During 2-Methylpropene (Isobutene) Hydrogenation in a Packed Bed Microreactor. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016, S. 45-51. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
http://hdl.handle.net/11104/0268242
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268242

Vajglová, Zuzana, Kumar, N., Eränen, K., Tokarev, A., Peurla, M., Peltonen, J., Murzin, D.Yu., Salmi, T. Influence of the Support of Copper Catalysts on Activity and 1,2-dichloroethane Selectivity in Ethylene Oxychlorination. Applied Catalysis A - General. 2018, 556(APR 25), 41-51. ISSN 0926-860X
doi: 10.1016/j.apcata.2018.02.012
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0284033

Vajglová, Zuzana, Stavárek, Petr, Jiřičný, Vladimír, Kolena, J. Kinetická studie hydrogenace 2-metylpropenu v náplňovém mikro-reaktoru. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 26 /p35./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248748

Vajglová, Zuzana, Veselý, M., Hejda, S., Vondráčková, Magdalena, Křišťál, Jiří, Cajthaml, Tomáš, Křesinová, Zdena, Tříska, Jan, Klusoň, Petr, Jiřičný, Vladimír. Photochemical Degradation of Polybrominated Diphenyl Ethers in Microreactor. Research on Chemical Intermediates. 2015, 41(12), 9373-9381. ISSN 0922-6168
doi: 10.1007/s11164-015-2033-2
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254583

Vajglová, Zuzana, Kumar, N., Peurla, M., Peltonen, J., Heinmaa, I., Murzin, D.Yu. Synthesis and Physicochemical Characterization of Beta Zeolite–bentonite Composite Materials for Shaped Catalysts. Catalysis Science &Technology. 2018, 8(23), 6150-6162. ISSN 2044-4753
doi: 10.1039/c8cy01951g
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291176

Veselý, M., Vajglová, Zuzana, Kotas, Petr, Křišťál, Jiří, Ponec, Robert, Jiřičný, Vladimír. Model for Photodegradation of Polybrominated Diphenyl Ethers. Environmental Science and Pollution Research. 2015, 22(7), 4949-4963. ISSN 0944-1344
doi: 10.1007/s11356-014-3741-7
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246219