Jandová Věra

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:19

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. Influence of Water-Ethanol-Modified Supercritical Carbon Dioxide at the Preparation of Crystalline Monolithic TiO2 Aerogels. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 31, č. článku B6.7. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287299

Cerhová, Marie, Machalová, Zdeňka, Sajfrtová, Marie, Dřínek, Vladislav, Matějová, L., Jandová, Věra. Monolithic TiO2 Prepared by uUing Pure and Modified Supercritical Carbon Dioxide – the Effect of Processing Conditions on Structural and Textural Properties. ISBN 978-2-910239-82-4. In: Antoch, J., ed. Abstracts Book. -: -, 2015, S. 1499. ISBN 978-2-910239-82-4.
http://www.ecce2015.eu/program/synopsis-program
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256748

Cerhová, Marie, Matějová, L., Jandová, Věra, Daniš, S., Dřínek, Vladislav, Sajfrtová, Marie. Preparation of Nanocrystalline TiO2 Monoliths by Using Modified Supercritical Carbon Dioxide. Journal of Supercritical Fluids. 2018, 137(JUL 2018), 93-100. ISSN 0896-8446
doi: 10.1016/j.supflu.2018.02.001
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0284540

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. Preparation of Nanocrystalline Titania Thin Films by Using Pure and Modified Supercritical Carbon Dioxide. ISBN 978-2-910239-82-4. In: Antoch, J., ed. Abstracts Book. -: -, 2015, S. 1502. ISBN 978-2-910239-82-4.
http://www.ecce2015.eu/program/synopsis-program
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256747

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. Příprava nanostrukturních tenkých filmů oxidu titania pomocí superkritického oxidu uhličitého. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 87. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252365

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. The Effect of Experimental Design on Crystal Size of TiO2 Thin Films Prepared by Using Modified Supercritical Carbon Dioxide. In: Abstracts. -: -, 2016, C4.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261871

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. The Effect of Solvents Amount on Size of Titanium Dioxide Crystals Produced by Supercrititical Carbon Dioxide Modified by Water. In: Book of Abstracts. 2016, S. 222. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268005

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. Use of Supercritical Carbon Dioxide for Direct Preparation of Crystalline Monolithic TiO2 Aerogels. In: Abstracts. -: -, 2016, P3.144. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261870

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, E., Jandová, Věra. Use of Water- And Ethanol-Modified Supercritical Carbon Dioxide for Direct Preparation of Crystalline Monolithic TiO2 Aerogels. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, P105. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277415

Cerhová, Marie, Sajfrtová, Marie, Matějová, L., Dřínek, Vladislav, Daniš, S., Jandová, Věra. Vliv vody a etanolu při přípravě krystalického TiO2 ve formě aerogelů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 49, č. článku A1.2. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280179

Čanji, Maja, Bendová, Magdalena, Bogdanov, M.G., Wagner, Zdeněk, Zdolšek, N., Quirion, F., Jandová, Věra, Vrbka, P. Phase Transitions in Higher-melting Imidazolium-based Ionic Liquids: Experiments and Advanced Data Analysis. Journal of Molecular Liquids. 2019, 292(OCT 15), 111222. ISSN 0167-7322
doi: 10.1016/j.molliq.2019.111222.
http://hdl.handle.net/11104/0300801
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300801

Dolejš, Petr, Poštulka, Václav, Sedláková, Zuzana, Jandová, Věra, Vejražka, Jiří, Esposito, E., Jansen, J. C., Izák, Pavel. Membrane Separation of Crude Biogas Components. Chapter 6.1. In: Šolcová, O., Hanika, J., Topka, P., eds. Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, S. 82. ISBN 978-80-86186-02-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305123

Dřínek, Vladislav, Klementová, Mariana, Palatinus, Lukáš, Dytrych, Pavel, Fajgar, Radek, Jandová, Věra, Koštejn, Martin, Kupčík, Jaroslav. Synthesis and characterization of nanostructured molybdenum oxynitride films fabricated by sub-atmospheric chemical vapor deposition. Journal of Alloys and Compounds. 2019, 808(NOV 5), 151470. ISSN 0925-8388
doi: 10.1016/j.jallcom.2019.07.182.
http://hdl.handle.net/11104/0301847
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301847

Dřínek, Vladislav, Dytrych, Pavel, Fajgar, Radek, Jandová, Věra, Kupčík, Jaroslav, Klementová, Mariana. TiO2 Protected Silicon Nanowires for Water Splitting. In: Abstract. Prague: -, 2018, S. 27. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289382

Dřínek, Vladislav, Remeš, Zdeněk, Klementová, Mariana, Palatinus, Lukáš, Jarošová, Markéta, Lugstein, A., Sistani, M., Koštejn, Martin, Jandová, Věra, Fajgar, Radek. Ytterbium silicide nanostructures prepared by pulsed laser ablation in oven: Structural and electrical characterization. Materials Letters. 2019, 246(JUL 1), 17-19. ISSN 0167-577X
doi: 10.1016/j.matlet.2019.03.032.
http://hdl.handle.net/11104/0296006
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0296006

Dytrych, Pavel, Vajglová, Zuzana, Morávková, Lenka, Jandová, Věra, Izák, Pavel, Petrusová, Zuzana. Minimization of Theoretical Error of Input Parameters for Vapor Permeation Apparatus. Chemical Engineering & Technology. 2018, 41(9), 1727-1736. ISSN 0930-7516
doi: 10.1002/ceat.201800163
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0286695

Jandová, Věra, Pokorná, Dana, Kupčík, Jaroslav, Dytrych, Pavel, Cuřínová, Petra, Fajgar, Radek, Pola, Josef. Infrared Laser Radiation-Produced TiO-doped Si/SiOx/SiO2 Nanocomposite – Entry to TiO-containing Materials. Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. 2017, 332(JAN 1), 376-383. ISSN 1010-6030
doi: 10.1016/j.jphotochem.2016.09.019
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0265236

Jandová, Věra, Fajgar, Radek, Dřínek, Vladislav. Polymeric Tin Carbide Synthetized by Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation. In: Lančok, A., ed. Book of Abstracts. Prague: Institute of Inorganic Chemistry of the CAS, v. v. i., 2016, S. 103. ISBN 978-80-7080-969-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262351

Jandová, Věra, Fajgar, Radek, Dytrych, Pavel, Koštejn, Martin, Dřínek, Vladislav, Kupčík, Jaroslav. Reactive Laser-induced Ablation as Approach to Titanium Oxycarbide Films. Thin Solid Films. 2015, 590(SEP 1), 270-275. ISSN 0040-6090
doi: 10.1016/j.tsf.2015.07.052
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0249854

Jandová, Věra, Koštejn, Martin, Lyutakov, O., Tomovska, R., Fajgar, Radek. Surface Enhanced Raman Spectroscopy: Silver/Gold Nanoparticles Deposited on Graphene Monolayers. In: Book of Abstracts. -, 2017, S. 8. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277100

Jandová, Věra, Pokorná, Dana, Kupčík, Jaroslav, Bezdička, P., Křenek, T., Netrvalová, M., Cuřínová, Petra, Pola, Josef. Thermal Reactions in Mixtures of Micron-sized Silicon Monoxide and Titanium Monoxide - Redox Paths Overcoming Passivation Shells. Research on Chemical Intermediates. 2018, 44(1), 503-516. ISSN 0922-6168
doi: 10.1007/s11164-017-3116-z
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0279321

Jirátová, Květa, Pacultová, K., Balabánová, Jana, Karásková, K., Klegová, A., Bílková, T., Jandová, Věra, Koštejn, Martin, Martaus, A., Kotarba, A., Obalová, L. Precipitated K-Promoted Co-Mn-Al Mixed Oxides for Direct NO Decomposition: Preparation and Properties. Catalysts. 2019, 9(7), 592. ISSN 2073-4344
doi: 10.3390/catal9070592.
https://www.mdpi.com/2073-4344/9/7/592
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299121

Koštejn, Martin, Fajgar, Radek, Dytrych, Pavel, Kupčík, Jaroslav, Dřínek, Vladislav, Jandová, Věra, Huber, Š., Novotný, F. Characterization of thin MnSi and MnGe Layers Prepared by Reactive UV Pulsed Laser Deposition. Thin Solid Films. 2016, 619(NOV 30), 73-80. ISSN 0040-6090
doi: 10.1016/j.tsf.2016.10.035
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0266707

Koštejn, Martin, Fajgar, Radek, Dřínek, Vladislav, Jandová, Věra, Klementová, Mariana, Bakardjieva, Snejana. Pulsed Laser Deposition under Low Background Gas Pressure. In: Programme. Book of Abstracts. Prague: Czech Chemical Society, 2019, č. článku LP-O-5. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299571

Kovářík, T., Bělský, P., Rieger, D., Ilavský, J., Jandová, Věra, Maas, M., Šutta, P., Pola, M., Medlín, R. Particle size analysis and characterization of nanodiamond dispersions in water and dimethylformamide by various scattering and diffraction methods. Journal of Nanoparticle Research. 2020, 22(2), 34. ISSN 1388-0764
doi: 10.1007/s11051-020-4755-3
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0307075

Křenek, T., Tesař, J., Kupčík, Jaroslav, Netrvalová, M., Pola, M., Jandová, Věra, Pokorná, Dana, Cuřínová, Petra, Bezdička, Petr, Pola, Josef. CW-Laser-Induced Solid-State Reactions in Mixed Micron-Sized Particles of Silicon Monoxide and Titanium Monoxide: Nano-Structured Composite with Visible Light Absorption. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 2017, 27(6), 1640-1648. ISSN 1574-1443
doi: 10.1007/s10904-017-0624-7
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0276048

Křenek, T., Mikysek, Petr, Pola, M., Vála, L., Melaré, E., Jandová, Věra, Vavruňková, V., Rieger, D. Formation of metastable zirconium oxides using pulsed laser deposition of ZrO based target. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, 613(1), 012016. ISSN 1757-8981
doi: 10.1088/1757-899X/613/1/012016.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/613/1/012016/pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305693

Mamoň, Filip, Fajgar, Radek, Jandová, Věra, Kočí, Eva, Jakubec, Ivo, Zhigunov, Alexander, Brovdyová, T., Bakardjieva, Snejana. TiO2 microrods with stacked 3D nanovoids for photoelectrochemical water splitting. Pure and Applied Chemistry. 2019, 91(11), 1733-1747. ISSN 0033-4545
doi: 10.1515/pac-2018-1116.
http://hdl.handle.net/11104/0302580
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0302580

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Jandová, Věra, Sokolová, M., Jadlovská, A., Vávrová, P., Součková, M., Neoralová, J., Fajgar, Radek. Pokročilé techniky čištění knih a rukopisů. In: Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, S. 185. ISSN 1805-0050.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0301165

Navarro, Y.M., Soukup, Karel, Jandová, Věra, Gómez, M.M., Solis, J.L., Cruz, J.F., Siche, R., Šolcová, Olga, Cruz, G.J.F. Starch/chitosan/glycerol films produced from low-value biomass: effect of starch source and weight ratio on film properties. Journal of Physics: Conference Series. 2019, 1173(1), 012008. E-ISSN 1742-6596
doi: 10.1088/1742-6596/1173/1/012008.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1173/1/012008
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0296003

Petrusová, Zuzana, Morávková, Lenka, Štefková, V., Machanová, Karolina, Jandová, Věra, Koštejn, Martin, Izák, Pavel, Jansen, J. Regeneration of TFC PA Membrane Used for Permation of Hexane Vapours. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Membrane Platform, 2018, S. 73, č. článku T2 / SL 26. ISBN 978-80-906831-2-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287970

Petrusová, Zuzana, Morávková, Lenka, Stanovský, Petr, Machanová, Karolina, Koštejn, Martin, Jandová, Věra, Izák, Pavel. Regeneration of Thin-Film Composite Membrane used for Permeation of Hexanevapors. Separation and Purification Technology. 2019, 224(OCT 1), 62-69. ISSN 1383-5866
doi: 10.1016/j.seppur.2019.04.087.
http://hdl.handle.net/11104/0297113
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0297113

Rotrekl, Jan, Jandová, Věra, Storch, Jan, Velíšek, Petr, Cuřínová, Petra, Schwarz, Jaroslav, Wagner, Zdeněk, Bendová, Magdalena. Thermal properties of novel oligoether-substituted ionic liquids and the influence of alkyl-substituent isomery. Fluid Phase Equilibria. 2020, 514(15 June), 112561. ISSN 0378-3812
doi: 10.1016/j.fluid.2020.112561
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0308041

Sajfrtová, Marie, Cerhová, Marie, Jandová, Věra, Dřínek, Vladislav, Matějová, L., Daniš, S. Non-Thermal Crystallization of TiO2 Thin Films using Supercritical Carbon Dioxide Modified by Ethanol-Water Mixture. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 35, č. článku D6.6. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287298

Sajfrtová, Marie, Cerhová, Marie, Jandová, Věra, Dřínek, Vladislav, Daniš, E., Matějová, L. The Effect of Type and Concentration of Modifier in Supercritical Carbon Dioxide on Crystallization of Nanocrystalline Titania Thin Films. Journal of Supercritical Fluids. 2018, 133(MAR 2018), 211-217. ISSN 0896-8446
doi: 10.1016/j.supflu.2017.10.012
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277098

Součková, M., Sokolová, M., Neoralová, J., Vávrová, P., Mašková, Ludmila, Jandová, Věra, Smolík, Jiří. Evaluation Methods of Effect of Cleaning Techniques on Library Collagen Materials. In: Liang, H., Groves, R., Targowski, P., eds. Proceedings of SPIE, Volume 11058. Washington: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2019, č. článku 1105881I. ISBN N. E-ISSN 0277-786X
doi: 10.1117/12.2527243.
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11058/110581I/Evaluation-methods-of-effect-of-cleaning-techniques-on-library-collagen/10.1117/12.2527243.short
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298574

Soukup, Karel, Hejtmánek, Vladimír, Cruz, G.J.F., Jandová, Věra, Šolcová, Olga. Excess Adsorption Isotherms of Hydrogen on Activated Carbons from Agricultural Waste Materials. Chemical Engineering & Technology. 2017, 40(5), 900-906. ISSN 0930-7516
doi: 10.1002/ceat.201600610
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271467

Soukup, Karel, Cruz, G.J.F., Hanika, Jiří, Jandová, Věra, Hejtmánek, Vladimír, Šolcová, Olga. Preparation of Chitosan Based Films for Food Packaging Applications. In: Veselý, M., Hrdlička, Z., Hanika, J., Lubojacký, J., eds. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, S. 10-14. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0291927

Strašák, Tomáš, Malý, M., Müllerová, M., Čermák, Jan, Kormunda, M., Čapková, P., Matoušek, J., Červenková Šťastná, Lucie, Rejnek, J., Holubová, J., Jandová, Věra, Čépe, K. Synthesis and Characterization of Carbosilane Dendrimer−Sodium Montmorillonite Clay Nanocomposites. Experimental and Theoretical Studies. RSC Advances. 2016, 6(49), 43356-43366. ISSN 2046-2069
doi: 10.1039/C6RA04442E
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0265778

Vála, L., Medlín, R., Koštejn, Martin, Karatodorov, S., Jandová, Věra, Vavruňková, V., Křenek, T. Laser-Induced Reactive Deposition of Nanostructured CoS 2 and Co 2 CuS 4Based Films with Fenton Catalytic Properties. European Journal of Inorganic Chemistry. 2019, 2019(9), 1220-1227. ISSN 1434-1948
doi: 10.1002/ejic.201801403.
http://hdl.handle.net/11104/0294043
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294043