Matějková Martina

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:47

Kaštánek, František, Matějková, Martina, Spáčilová, Lucie, Maléterová, Ywetta, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Decontamination of Oils Contaminated with Polychlorinated Biphenyls and Dibenzyl Disulfide Using Polar Aprotic Solvents. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology. ON -LINE. 2015, 4(2), 41-48. ISSN 2319-5967.
http://www.ijesit.com/Volume%204/Issue%202/IJESIT201502_06.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248210

Kaštánek, František, Kaštánek, P., Maléterová, Ywetta, Matějková, Martina, Šolcová, Olga. Extraction of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) and Dibenzyl Disulfide (DBDS) from Transformer Oils. In: Executive Summaries. -: Technical University of Crete, 2016, S. 469-470. ISBN 978-960-8475-24-3. ISSN 2241-3138.
http://hdl.handle.net/11104/0262839
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262839

Maléterová, Ywetta, Matějková, Martina, Demnerová, K., Stiborová, H., Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Biodegradation of Phenol Adsorbed on Soil in the Presence of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering. 2016, 3(1), 87-98. ISSN 2397-2076.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264581

Maléterová, Ywetta, Matějková, Martina, Papežová, Barbora, Šolcová, Olga. Klíčové technologické body zpracování řas. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 25 /P22./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248736

Maléterová, Ywetta, Kaštánek, František, Rousková, Milena, Matějková, Martina, Kaštánek, P., Šolcová, Olga. Microalgae for Bioenergy; Key Technology Nodes. Scientific World Journal. 2015, 2015(2015), 597618. ISSN 1537-744X
doi: 10.1155/2015/597618.
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=14&SID=V2kH1WLyceq9ctvzW8I&page=1&doc=1
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247273

Maléterová, Ywetta, Kaštánek, Petr, Kaštánek, František, Matějková, Martina, Šolcová, Olga. Technological and Economic Aspects of Milcroalgae Treatment for Biofuels. In: Nalin de Silva, K.M., ed. Book of Abstracts. Colombo: International Institute of Knowledge Management, 2015, S. 34. ISBN 978-955-4903-32-6.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250380

Matějková, Martina. Adsorption of Phenol from Aqueous Solution on Various Sorbents. In: Bendová, M., Wagner, Z., eds. Proceedings of abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamental of the CAS, v. v. i, 2015, S. 11. ISBN 978-80-86186-70-2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247413

Matějková, Martina, Soukup, Karel, Kaštánek, František, Čapek, P., Grabowski, J., Stanczyk, K., Šolcová, Olga. Application of Sorbents for Industrial Waste Water Purification. Chemical Engineering & Technology. 2015, 38(4), 667-674. ISSN 0930-7516
doi: 10.1002/ceat.201400638
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246465

Matějková, Martina, Papežová, Barbora, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Decontamination of Transformer Oils by Nanoporous Sorbents. In: Lobnik, A., ed. Book of Abstracts. Maribor: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, 2015, PO3. ISBN 978-961-92863-3-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247694

Matějková, Martina, Papežová, Barbora, Maléterová, Ywetta, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Enhancement of Power Transformer Operation Security for Safety of Energy Conversion. In: Nalin de Silva, K.M., ed. Book of Abstracts. Colombo: International Institute of Knowledge Management, 2015, S. 35. ISBN 978-955-4903-32-6.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250388

Matějková, Martina, Kaštánek, František, Dytrych, Pavel, Soukup, Karel, Šolcová, Olga. Chemical Reaction Engineering in Sorption Applications. 2016. In: Book of Abstracts. -: -, 2016, Č. 48 (CCRE-8), 48(CCRE-16). ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264261

Matějková, Martina, Šnajdaufová, Hana, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Influence of Drying Temperature on Textural Properties of Various Types of Bentonite. In: Markoš, J., ed. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, S. 41. ISBN 978-80-89475-14-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247264

Matějková, Martina, Kužílek, V., Košanová, L., Kaštánek, František, Šolcová, Olga. New Sorbents for Regeneration of Electroinsulation Liquid. In: Markoš, J., ed. Proceedings 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2016, S. 362. ISBN 978-80-89597-35-2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260661

Matějková, Martina, Papežová, Barbora, Šolcová, Olga. Odstraňování fenolu z vodných roztoků pomocí adsorpce na aktivní uhlí. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 30 /P92./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248740

Matějková, Martina, Kaštánek, František, Maléterová, Ywetta, Kužílek, V., Košanová, L., Šolcová, Olga. Removal of Corrosive Sulfur from Insulating Oils by Natural Sorbent and Liquid-Liquid. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2017, 24(4), 2383-2389. ISSN 1070-9878
doi: 10.1109/TDEI.2017.006660
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0274788

Matějková, Martina, Šnajdaufová, Hana, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Removal of Heavy Metal Compounds from Hospital Effluents. In: Blahušiak, M., Mihal, M., eds. Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, S. 571. ISBN 978-80-89597-58-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272392

Matějková, Martina, Kužílek, V., Košanová, L., Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Sorption on Clay for Transformer Oil Regeneration. In: Abstracts. -: -, 2016, P5.93. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261882

Morávková, Lenka, Matějková, Martina, Petrusová, Zuzana, Šolcová, Olga. Food Additives – Yes or No? In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, P12. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277414

Papežová, Barbora, Matějková, Martina, Maléterová, Ywetta, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Effect of Corrosive Sulphur to Properties of Transformer Oils. In: Markoš, J., ed. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, S. 152. ISBN 978-80-89475-14-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247088

Papežová, Barbora, Matějková, Martina, Kaštánek, František, Šolcová, Olga. Elimination of Pt Organic Compounds from Groundwater. In: Lobnik, A., ed. Book of Abstracts. Maribor: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, 2015, PO1. ISBN 978-961-92863-3-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247695

Šolcová, Olga, Matějková, Martina. Není éčko jako éčko. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. Strategie AV21, Potraviny pro budoucnost, 12134. ISBN 978-80-200-2718-4.
http://av21.avcr.cz/publikace/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271101

Šolcová, Olga, Matějková, Martina, Maléterová, Ywetta, Hanika, Jiří, Kaštánek, František. Přídatné látky v potravinách, ano či ne? In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 67, č. článku C1.4. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280184

Šolcová, Olga, Spáčilová, Lucie, Matějková, Martina, Krystyník, Pavel, Morozová, Magdalena. Water Treatment by Various Methods – Advantages and Disadventages. In: Lobnik, A., ed. Book of Abstracts. Maribor: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, 2015, IL 122. ISBN 978-961-92863-3-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247697

Wittlingerová, A., Zimová, M., Cidlinová, A., Petruželová, A., Matějková, Martina, Šolcová, Olga. Sorpce cytostatik platinové řady z odpadních vod nemocnic. Chemické listy. 2016, 110(7), 511-516. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267707