Krystyník Pavel

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:36

Gaálová, Jana, Krystyník, Pavel, Dytrych, Pavel, Klusoň, Petr. Elimination of Dissolved Fe3+ Ions from Water by Electrocoagulation. In: Book of Abstracts. -, 2017, S. 1. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285743

Gaálová, Jana, Krystyník, Pavel, Dytrych, Pavel, Klusoň, Petr. Elimination of Dissolved Fe3+ Ions from Water by Electrocoagulation. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2018, 88(1), 49-56. ISSN 0928-0707
doi: 10.1007/s10971-018-4669-z.
http://hdl.handle.net/11104/0298125
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298125

Gaálová, Jana, Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Water Pretreatment by Nanostructured Flocs. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272398

Gaálová, Jana, Klusoň, Petr, Krystyník, Pavel, Šolcová, Olga. Water Treatment by Electrocoagulation, Sorption and Photocatalytic Oxidation. In: Maeda, K., Sandhu, P.S., Lyubichankovskiy, S., eds. Paper Tittle, Sr.No. 7. -: -, 2017, S. 37-41. ISBN 978-81-933894-1-6
doi: 10.15242/DIRPUB.DIR0417248.
http://drabl.org/procceeding.php/77
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273117

Klusoň, Petr, Krystyník, Pavel, Dytrych, Pavel, Bártek, L. Interactions of the (R) Ru-BINAP Catalytic Complex with an Inorganic Matrix in Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate – Kinetic, XPS and DRIFT Studies. Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis. 2016, 119(2), 393-413. ISSN 1878-5190
doi: 10.1007/s11144-016-1078-6
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0269812

Klusoň, Petr, Krýsa, J., Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Dzik, P., Veselý, M., Krystyník, Pavel. Koncepce dynamického aktivního centra v heterogenní fotokatalytické oxidační reakci. Chemické listy. 2019, 113(6), 391-396. ISSN 0009-2770.
http://hdl.handle.net/11104/0298432
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298432

Klusoň, Petr, Krystyník, Pavel, Veselý, M., Dzik, P., Ďurovič, M., Benetková, B., Bartl, B., Kubáč, L. Pokročilý identifikační element pro zpětné rozpoznání odcizených archiválií. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 118, č. článku V29. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280255

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J., Mašín, J., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295619

Korotenko, Ekaterina, Šyc, Michal, Jadrný, J., Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Resource Recovery Potential of MSWI Fly Ash Acid Ecxtraction. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 022.
http://hdl.handle.net/11104/0300719
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300719

Krušinová, Z., Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Elektrochemické odstraňování chromu a niklu v pilotním měřítku. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 117, č. článku V28. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280252

Krystyník, Pavel, Mašín, P., Krušinová, Z., Klusoň, Petr. Application of Electrocoagulation for Removal of Toxic Metals from Industrial Effluents. International Journal of Environmental Science and Technology. 2019, 16(8), 4167-4172. ISSN 1735-1472
doi: 10.1007/s13762-018-2074-3.
http://hdl.handle.net/11104/0302114
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0302114

Krystyník, Pavel, Tito, Duarte Novaes, Klusoň, Petr. Electro-Coagulation – Process and Data Analysis (The Significance of Standardisation and Clarity). In: Sborník abstrakt a plných textů. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016. ISBN 978-80-86238-91-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267974

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Mašín, P., Kroužek, J. Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+. In: Krýsa, J., ed. Book of abstracts. Prague: Univeristy of Chemistry and Technology, 2017, S. 116, č. článku O54. ISBN 978-80-7080-991-4.
http://www.eaaop5.com/files/%20Book_of_proceedings_EAAOP5_Prague2.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0274191

Krystyník, Pavel, Moniz, D., Tito, Duarte Novaes, Klusoň, Petr. Electrochemical Deposition of Yttrium for CRT Waste Recovery. In: Book of Abstracts. 2016, S. 100. ISBN N.
http://www.lancaster.ac.uk/icei2016/Program%20Booklet%20ICEI%202016%20%28Quick%20Performance%29.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268080

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Tito, Duarte Novaes, Mašín, P. Elektrochemické odstraňování arsenu ze znečištěných vod. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 58. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252363

Krystyník, Pavel, Tito, Duarte Novaes. Key Process Parameters Affecting Performance of Electro-Coagulation. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2017, 117(JUL), 106-112. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2017.03.022
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271468

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Šyc, Michal, Mašín, P., Jadrný, J. Pilot-scale Application of Electro-coagulation for Treatment of Industrial Effluents.
. In: Conference Guide. Florence: Italian Association of Chemical Engineering, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0299742

Krystyník, Pavel, Mašín, P., Klusoň, Petr. Pilot Scale Application of UV-C/H2O2 for Removal of Chlorinated Ethens from Contaminated Groundwater. Journal of Water Supply Research and Technology. AQUA. 2018, 67(4), 414-422. ISSN 0003-7214
doi: 10.2166/aqua.2018.144
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0286964

Krystyník, Pavel, Mašín, P., Krušinová, Z., Klusoň, Petr. Pilot-scale Operation of Electrocoagulation for Removal of Toxic Metals. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 33, č. článku C5.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287304

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Pretreatment of Contamined Water by Electrochemically Produced Nanostructured Flocs. In: Nalin de Silva, K.M., ed. Book of Abstracts. Colombo: International Institute of Knowledge Management, 2015, S. 15. ISBN 978-955-4903-32-6.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250364

Krystyník, Pavel, Beneš, Ondřej, Klusoň, Petr, Šolcová, Olga. Testing of the Micro-Reactor System. In: Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015, S. 30 /p104./. ISBN 978-80-86238-73-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0248783

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Mašín, P., Kroužek, J. Treatment of Industrial Effluents by Electrocoagulation. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, P113. ISBN 978-80-86238-62-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277418

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. UV-C/H2O2 from Lab to Industry Approach. 2016. In: Book of Abstracts. -: -, 2016, 48(CCRE-15). ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264242

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. UV-C/H2O2 from Lab to Industry Approach. In: Book of Abstracts. -: -, 2016, S. 48. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264590

Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Tito, D.N. Water Treatment Process Intensification by Combination of Electrochemical and Photochemical Methods. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2015, 94(SI), 85-92. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2015.01.004
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0249842

Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Jadrný, J., Krušinová, Z., Kroužek, J. Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295559

Mašín, P., Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr, Krušinová, Z. Pilot Scale Testing of Electrocoagulation to Remove Cr6 +, Ni and Zn from Contaminated Groundwater. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku Z04. ISBN 978-80-86238-83-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290464

Mašín, P., Krystyník, Pavel, Žebrák, R. Praktická aplikace techniky fotochemické oxidace H2O2/UVC pro čištění kontaminovaných podzemních vod. Chemické listy. 2015, 109(11), 885-891. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256785

Morozová, Magdalena, Krystyník, Pavel, Bumba, Jakub, Šolcová, Olga. Combination of Various Nanomaterials for Effective Water Purification. In: Abstracts. -: -, 2016, P5.86. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261883

Morozová, Magdalena, Šnajdaufová, Hana, Krystyník, Pavel, Šolcová, Olga. Various Purification Techniques for Clean Industrial Water. In: Markoš, J., ed. Proceedings 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2016, S. 88. ISBN 978-80-89597-35-2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260656

Šnajdaufová, Hana, Krystyník, Pavel, Maléterová, Ywetta, Soukup, Karel, Šolcová, Olga. Water Purification by Tailored Methods. In: Markoš, J., Mihaľ, M., eds. Proceedings 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, S. 1. ISBN 978-80-8208-011-0.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0296507

Šolcová, Olga, Bumba, Jakub, Krystyník, Pavel, Maléterová, Ywetta, Soukup, Karel, Kaštánek, František. Utilization of Nanomaterials for Water Treatment. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 61, č. článku P1.123. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287423

Šolcová, Olga, Spáčilová, Lucie, Matějková, Martina, Krystyník, Pavel, Morozová, Magdalena. Water Treatment by Various Methods – Advantages and Disadventages. In: Lobnik, A., ed. Book of Abstracts. Maribor: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, 2015, IL 122. ISBN 978-961-92863-3-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247697

Tito, Duarte Novaes, Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Electro-Coagulation: A Step towards Chemical-Free Water Treatment. In: Abstracts. -: -, 2016, G5.3. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261923

Tito, Duarte Novaes, Krystyník, Pavel, Klusoň, Petr. Notes on Process and Data Analysis in Electro-Coagulation—The Importance of Standardisation and Clarity. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2016, 104(JUN 2016), 22-28. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2016.02.011
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257719