Moško Jaroslav

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Database: ASEP 

Current data to: 23.11.2019 v 08:11:52

Brynda, J., Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Skoblia, S., Beňo, Z. Application of Staged Biomass Gasification for Combined Heat and Power Production. In: Kočí, V., Ruml, T., Dao, P., Duc, P.A., eds. Environmental Technology and Innovations. Leiden: CRC Press, 2016, S. 143-148. ISBN 978-1-138-02996-5.
http://www.crcnetbase.com/isbn/9781498788809
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267788

Brynda, J., Skoblia, S., Pohořelý, Michael, Beňo, Z., Moško, Jaroslav, Soukup, Karel. Possibilities of Multi-stage Gasification for Combined Heat and Power and Biochar Production. In: Oral presentation. -: -, 2018, S. 1-9. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0289841
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289841

Brynda, J., Skoblia, S., Pohořelý, Michael, Beňo, Z., Moško, Jaroslav. Usage of GP750 Gasifier for Combined Heat and Power Production. In: Autorenmanuskripte. Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2017, S. 113-121. ISBN 978-3-941521-26-1.
http://hdl.handle.net/11104/0281057
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281057

Brynda, Jiří, Skoblia, S., Pohořelý, Michael, Beňo, Z., Moško, Jaroslav, Soukup, Karel. Combined Heat and Power Production by Multi-Stage Gasification with Biochar as a by-Product. In: Macho, O., ed. Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018, S. 21. ISBN 978-80-8106-073-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285153

Brynda, Jiří, Skoblia, S., Pohořelý, Michael, Beňo, Z., Moško, Jaroslav. Zkušenosti s provozem dvoustupňových zplyňovacích generátorů v kogenerační elektrárně Kozomín. In: Přednáška mimo Sborníik příspěvků z konference. -: -, 2017, S. 1-17. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281071

Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Krausová, Aneta, Punčochář, Miroslav. Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Paliva. 2016, 8(1), 29-38. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258824

Innemanová, P., Šereš, M., Pilnáček, V., Cajthaml, T., Křesinová, Z., Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav. Elimination of Substances with Antibiotic or Estrogenic Activity from Dewatered Sewage Sludge. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0278777
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0278777

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Soukup, Karel, Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Complex Characteristic of Char from Dry Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Gaigneux, E., ed. Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0289318
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289318

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Šyc, Michal, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Effect of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Agent on Emissions. In: Czán, A., Šajgalík, M., eds. Proceedings of Abstracts. -: KOVT Innovations, 2016, S. 14. ISBN 978-80-972236-2-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260622

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Emise ze spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Lisý, M., Vencúrik Pituková, V., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016, S. 91-299. ISBN 978-80-214-5441-5.
http://hdl.handle.net/11104/0267814
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267814

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Evaluation of (Bio)char from Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Macho, O., ed. Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018, S. 47. ISBN 978-80-8106-073-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285151

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Durda, Tomáš, Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří. Fluidized Bed Incineration of Sewage Sludge in O2/N2 and O2/CO2 Atmospheres. Energy and Fuels. 2018, 32(2), 2355-2365. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.7b02908
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282228

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 39-46. ISBN 978-80-7080-971-6.
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264173

Moško, Jaroslav. Preliminary Evaluation of Sewage Sludge Biochar Composition and Mass and Energy Balance of the Sludge Pyrolysis. In: Bendová, M., Wagner, Z., eds. Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2017, S. 26-27. ISBN 978-80-86186-91-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272240

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel. Properties of Biochar Produced by Slow Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge. In: Book od Abstracts. -: -, 2017, S. 1340-1342. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0273132
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273132

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Larkhayeva, K., Zach, Boleslav, Šyc, Michal. Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 100-106. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281052

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis in Inert and Water Vapor Enhanced Atmospheres. In: Wu, S.-Y., Wu, K.-T., Chu, Ch.-Y., eds. ASCON-IEEChE 2018. Taichung: Feng Chia University, 2018, S. 415-420. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0290906

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Šyc, Michal, Beňo, Z., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Brynda, Jiří, Krausová, Aneta, Skoblia, S., Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Paliva. 2015, 7(2), 36-41. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247850

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum. 2017, 2017(2), 83-89. ISSN 1804-0195.
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271976

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. In: Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, S. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272629

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu. In: Dohányos, M., ed. Sborník přednášek a posterů z 28. konference, pp. 29-38. Brno: Tribun EU, 2018, S. 29-38. ISBN 978-80-263-1408-0.
http://hdl.handle.net/11104/0289317
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289317

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Beňo, Z., Parschová, H., Houdková, L., Punčochář, Miroslav. Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků, pp. 1-8. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245842

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Kruml, M., Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Durda, Tomáš, Skoblia, S., Beňo, Z. Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu. In: Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 1-17. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264321

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Spalovací test suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno – Modřice. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 75-83. ISBN 978-80-214-5288-6.
http://hdl.handle.net/11104/0251988
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251988

Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael. Experience with Operation of Multi-Stage (Two-Stage) Fixed-Bed Gasifiers in the Czech and Slovak Republic. In: Meyer, B., ed. Programme and abstracts. Freiberg: Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2016, S. 32-33. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260624

Svoboda, Karel, Moško, Jaroslav, Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Jeremiáš, Michal. Influence of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Medium on Emissions of NOx, N2O and SO2. In: Proceedings. Cape Town: University of Pittsburgh, 2016, S. 38. ISBN 1-890977-33-0.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261867

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel. Fertilizer and Soil Solubility of Secondary P Sources—The Estimation of Their Applicability to Agricultural Soils. Environmental Science & Technology Letters. 2018, 52(17), 9810-9817. ISSN 2328-8930
doi: 10.1021/acs.est.8b02105
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298126

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Municipal Sewage Sludge as a Locally Important Nutrient Mine. In: Proceedings SUM2018. Padova: CISA Publisher, 2018, č. článku 085. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0289316
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289316

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Phosphorus Recycling – a Way to Replace the Conventional P-Fertilizers by P-Products Derived from Sewage Sludge. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282428
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282428

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Possibilities of Replacing Conventional P-Fertilizers by P-Products Based on Sewage Sludge Ash. In: Oráč, D., ed. Proceedings of the 6th International Conference Quo Vadis Recycling. Banská Bystrica: Polygrafia Gutenberg, 2017, S. 345-352. ISBN 978-80-553-3170-6.
http://hdl.handle.net/11104/0282427
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282427

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Kulaviak, Lukáš, Samusevich, Oleg, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 134-138. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281054

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. The Influence of Flue Gas Composition on the Removal of Acid Gases by NaHCO3 in Small WtE Plants. In: Pariatamby, A., ed. Book of Proceedings. Energy Recovery and Biological Waste. Vol. Topic 1. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2018, S. 52-57. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0293582
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0293582