Zach Boleslav

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 07.01.2020 v 16:01:52

Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Jeremiáš, Michal, Krausová, Aneta, Punčochář, Miroslav. Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Paliva. 2016, 8(1), 29-38. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0258824

Kameníková, Petra, Šyc, Michal, Krausová, A., Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Recovery Potential of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration. In: Programs. Prague: Czech Technical University, 2015, S. 1-6. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246538

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analysis of Composition of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants. In: Lederer, J., Laner, D., Rechberger, H., Fellner, J., eds. International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities". Vienna: Christian Dopler Laboratory, 2015, S. 159-162. ISBN 978-3-85234-132-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0254546

Krausová, Aneta, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Analýza strusky ze spaloven komunálních odpadů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 57. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252344

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Šyc, Michal, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Effect of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Agent on Emissions. In: Czán, A., Šajgalík, M., eds. Proceedings of Abstracts. -: KOVT Innovations, 2016, S. 14. ISBN 978-80-972236-2-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260622

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Emise ze spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Lisý, M., Vencúrik Pituková, V., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016, S. 91-299. ISBN 978-80-214-5441-5.
http://hdl.handle.net/11104/0267814
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267814

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel. Evaluation of (Bio)char from Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis. In: Macho, O., ed. Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018, S. 47. ISBN 978-80-8106-073-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285151

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Durda, Tomáš, Jeremiáš, Michal, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří. Fluidized Bed Incineration of Sewage Sludge in O2/N2 and O2/CO2 Atmospheres. Energy and Fuels. 2018, 32(2), 2355-2365. ISSN 0887-0624
doi: 10.1021/acs.energyfuels.7b02908
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282228

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Svoboda, Karel. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 39-46. ISBN 978-80-7080-971-6.
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264173

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, Jiří, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel. Properties of Biochar Produced by Slow Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge. In: Book od Abstracts. -: -, 2017, S. 1340-1342. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0273132
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0273132

Moško, Jaroslav, Pohořelý, Michael, Skoblia, S., Beňo, Z., Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Brynda, Jiří, Larkhayeva, K., Zach, Boleslav, Šyc, Michal. Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 100-106. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281052

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Šyc, Michal, Beňo, Z., Kameníková, Petra, Jeremiáš, Michal, Brynda, Jiří, Krausová, Aneta, Skoblia, S., Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Paliva. 2015, 7(2), 36-41. ISSN 1804-2058.
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247850

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum. 2017, 2017(2), 83-89. ISSN 1804-0195.
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271976

Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Václavková, Šárka, Jeremiáš, Michal, Svoboda, Karel, Skoblia, S., Beňo, Z., Brynda, J., Trakal, L., Straka, Pavel, Bičáková, Olga, Innemanová, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. In: Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, S. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272629

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Beňo, Z., Parschová, H., Houdková, L., Punčochář, Miroslav. Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů. In: Přehled příspěvků, pp. 1-8. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245842

Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Kruml, M., Moško, Jaroslav, Zach, Boleslav, Durda, Tomáš, Skoblia, S., Beňo, Z. Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu. In: Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 1-17. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264321

Pohořelý, Michael, Durda, Tomáš, Moško, Jaroslav, Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Hartman, Miloslav, Punčochář, Miroslav. Spalovací test suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno – Modřice. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 75-83. ISBN 978-80-214-5288-6.
http://hdl.handle.net/11104/0251988
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0251988

Svoboda, Karel, Moško, Jaroslav, Durda, Tomáš, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Jeremiáš, Michal. Influence of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Medium on Emissions of NOx, N2O and SO2. In: Proceedings. Cape Town: University of Pittsburgh, 2016, S. 38. ISBN 1-890977-33-0.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261867

Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Kameníková, Petra, Šomplák, R., Pavlas, M., Zach, Boleslav. Analysis of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants. In: Proceedings Venice2016. Padova: CISA Publisher, 2016. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0267785
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267785

Šyc, Michal, Výravský, J., Muniz, Hector, Korotenko, Ekaterina, Zach, Boleslav. Fe, Cu, Al, and Zn Content and Chemical Speciation in Incibńeration Bottom Ash Fine Reaction. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 020.
http://hdl.handle.net/11104/0300290
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300290

Šyc, Michal, Kopřiva, A., Hrstka, T., Samusevich, Oleg, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Characterization of Bottom Ash Fine Fraction with Respect to Recovery Potential. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282430
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282430

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, Aneta, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Characterization of MSWI Bottom Ash and Assessment of Resource Recovery Potential. In: Čablík, V., ed. Part 1. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015, S. 209-213. ISBN 978-80-248-3753-6.
http://hdl.handle.net/11104/0252271
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252271

Šyc, Michal, Krausová, Aneta, Kameníková, Petra, Šomplák, R., Pavlas, M., Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Material Analysis of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants. Waste Management. 2018, 73(MAR 2018), 360-366. ISSN 0956-053X
doi: 10.1016/j.wasman.2017.10.045
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282280

Šyc, Michal, Kopřiva, A., Samusevich, Oleg, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Material Characterization of Bottom Ash Fine Fraction. In: Nzihou, A., Stehlik, P., eds. Book of Abstracts. Albi Cedex: Mines Albi, 2018, S. 170. ISBN 979-10-91526-07-4.
http://www.wasteeng2018.org
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0294726

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, A., Baloch, T., Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Materiálové využití strusky za spaloven komunálního odpadu. In: Přehled příspěvků. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015, S. 1-8. ISBN 978-80-85990-26-3.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0245840

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, Aneta, Baloch, T., Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu. Waste Forum. 2015, 2015(2), 75-83. ISSN 1804-0195.
http://hdl.handle.net/11104/0250530
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0250530

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Krausová, Aneta, Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. MSWI Bottom Ash Characterization and Resource Recovery Potential Assessment. Journal of the Polish Mineral Engineering Science. 2015, 2(36), 79-84. ISSN 1640-4902.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0257511

Šyc, Michal, Samusevich, Oleg, Veselý, Václav, Václavková, Šárka, Zach, Boleslav, Svoboda, Karel, Pohořelý, Michael, Punčochář, Miroslav. Resource Recovery Potential of MSWI Bottom Ash in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282431

Šyc, Michal, Kameníková, Petra, Svoboda, Karel, Krausová, Aneta, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Punčochář, Miroslav. Resource Recovery Potential of the Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration in the Czech Republic. In: Cossu, R., He, P., Kjeldsen, P., Matsufuji, Y., Reinhart, D., Stegmann, R., eds. Symposium Proceedings. Padova: EuroWaste, 2015. ISBN 9788862650212.
http://hdl.handle.net/11104/0252159
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252159

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Phosphorus Recycling – a Way to Replace the Conventional P-Fertilizers by P-Products Derived from Sewage Sludge. In: Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0282428
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282428

Václavková, Šárka, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Zach, Boleslav, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Possibilities of Replacing Conventional P-Fertilizers by P-Products Based on Sewage Sludge Ash. In: Oráč, D., ed. Proceedings of the 6th International Conference Quo Vadis Recycling. Banská Bystrica: Polygrafia Gutenberg, 2017, S. 345-352. ISBN 978-80-553-3170-6.
http://hdl.handle.net/11104/0282427
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282427

Václavková, Šárka, Kerberová, V., Zach, Boleslav, Krejčí, T., Krňávek, M., Maléř, P., Šyc, Michal. Sewage Sludge as an Important Secondary Source for Agriculture and Phosphorus Industry. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 022.
http://hdl.handle.net/11104/0300292
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300292

Zach, Boleslav. Comparison of Ca(OH)2 and NaHCO3 as Sorbents Suitable for Dry Flue Gas Treatment at Temperatures Below 250 °C. In: Bendová, M., Wagner, Z., eds. Proceedings of abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2016, S. 24-25. ISBN 978-80-86186-82-5.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260596

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Comparison of Sodium and Calcium Based Sorbents for the Dry Treatment of Flue Gas from Waste-to-Energy Plants. In: WIT Transaction on Ecology and the Environment, Volume 205. Southampton: WIT Press, 2016, S. 291-299. ISBN 978-1-78466-107-6
doi: 10.2495/EQ160271.
https://books.google.cz/books?id=sSMbDQAAQBAJ&pg=PA291&lpg=PA291&dq=10.2495/EQ160271&source=bl&ots=pMqr-Ez914&
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267781

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Čištění spalin ze spalování odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů. In: Juklíčková, H., ed. Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, S. 31-38. ISBN 978-80-7080-971-6.
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0264171

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů. In: Lisý, M., Vencúrik Pituková, V., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016, S. 118-125. ISBN 978-80-214-5441-5.
http://hdl.handle.net/11104/0267816
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267816

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Kulaviak, Lukáš, Samusevich, Oleg, Moško, Jaroslav, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2. In: Vencúrik Pituková, V., Lisý, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, S. 134-138. ISBN 978-80-214-5584-9.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281054

Zach, Boleslav. Design of Apparatus for Testing of Catalytic Filters for Flue Gas Treatment. In: Bendová, M., Wagner, Z., eds. Proceedings of abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamental of the CAS, v. v. i, 2015, S. 26-27. ISBN 978-80-86186-70-2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247462

Zach, Boleslav. Dry Flue Gas Treatment: Preparation for Experimental Campaign and Preliminary Experiments. In: Bendová, M., Wagner, Z., eds. Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2017, S. 28-29. ISBN 978-80-86186-91-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272242

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. Limitations of Dry Flue Gas Treatment by Sodium Bicarbonate: The Influence of Flue Gas Composition. In: Casares, J., Passerini, G., Barnes, J., Perillo, G., Longhurst, J., eds. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Volume. Vol. 230. Southampton: WIT Press, 2019, S. 589-595. ISBN 978-1-78466-269-1
doi: 10.2495/AIR180551.
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/230/36794
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0292931

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Návrh zařízení na testování katalytických filtrů pro čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. In: Hrnčířová, M., Lisý, M., eds. Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, S. 106-109. ISBN 978-80-214-5286-2.
http://hdl.handle.net/11104/0252058
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252058

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku. In: Sborník z TVIP 2019: Odpadové fórum - Voda, Ovzduší. Praha: CEMC, 2019. ISBN 978-80-85990-34-8.
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295558

Zach, Boleslav, Šyc, Michal, Pohořelý, Michael, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Václavková, Šárka, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Removal of HCI and SO2 from Flue Gas on a Small Scale. In: Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 021.
http://hdl.handle.net/11104/0300291
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0300291

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Waste Forum. 2016, 2016(3), 148-153. ISSN 1804-0195.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262214

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Punčochář, Miroslav. Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. In: Příspěvky. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0260627

Zach, Boleslav, Pohořelý, Michael, Šyc, Michal, Svoboda, Karel, Václavková, Šárka, Moško, Jaroslav, Brynda, Jiří, Punčochář, Miroslav. The Influence of Flue Gas Composition on the Removal of Acid Gases by NaHCO3 in Small WtE Plants. In: Pariatamby, A., ed. Book of Proceedings. Energy Recovery and Biological Waste. Vol. Topic 1. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2018, S. 52-57. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0293582
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0293582