Hejda Stanislav

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:12

Bajt, O., Hejda, Stanislav, Bůžek, Daniel, Krýsa, J., Klusoň, P. Photocatalyzed Degradation of Endocrine Disruptors Dibuthylphtalate and Bisphenol A with Goethite and Carboxylic Acids. In: Program & Book of Abstracts. -: Hungarian Chemical Society, 2016, S. 114. ISBN 978-963-9970-56-4.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262827

Gaálová, Jana, Hejda, Stanislav, Stavárek, Petr, Sýkora, Jan, Fajgar, Radek, Klusoň, Petr, Izák, Pavel. Pervaporation of (R)/(S)-Methyl 3-Hydroxybutyrate (∑MHB) from a Mixture Containing an Ionic Liquid, Methanol and Ru Catalyst. Separation and Purification Technology. 2019, 222(SEP 1), 45-52. ISSN 1383-5866
doi: 10.1016/j.seppur.2019.04.017.
http://hdl.handle.net/11104/0295889
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0295889

Hejda, Stanislav, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Stavárek, Petr, Staněk, Vladimír. Evaluation of Residence Time Distribution in Millireactor with Laminar Flow: Comparison of Experiments, CFD and Laminar Flow Model. In: Abstracts. -: -, 2016, P3.84. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0261890

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr. Microreactor as Efficient Tool for Photooxidation Reactions. In: Book of Abstracts, lecture, 24 slides. -: -, 2017. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281172

Hejda, Stanislav, Stavárek, Petr, Klusoň, Petr, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin. In: Katalitický seminář. -: -, 2018. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281341

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Krýsa, J., Bajt, O. Photocatalyzed Degradation of Endocrine Disruptor Dubuthylphthalate with Goethite and Carboxylic Acids. In: Book of Abstracts. -: -, 2019. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0305840

Hejda, Stanislav, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Stavárek, Petr, Křišťál, Jiří. Residence Time Distribution in a Narrow Bed of Solid Particles – Comparison of Modelling and Experiments. In: Markoš, J., ed. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, S. 266. ISBN 978-80-89475-14-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247086

Hejda, Stanislav, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír, Stavárek, Petr, Křišťál, Jiří. Sledování vlivu rozložení doby prodlení tekutiny v náplňovém reaktoru pomocí laboratorních experimentů a matematického modelování. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 150. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252612

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Bendová, Magdalena. Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate in Microfluidic Chip Reactor in Presence of [N8222][Tf2N] Ionic Liquid. In: Final Programme & Book of Abstracts. Veszprém: OOK-Press, 2017, S. 49. ISBN 978-615-5270-41-3.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0276162

Hejda, Stanislav, Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Validace mikrofluidního reaktoru pro stereoselektivní hydrogenační reakce. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, S. 108, č. článku V19. ISBN N.
ww.chisa.cz/2017
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0280250

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Bendová, Magdalena, Došek, M. Design of the reversible biphasic arrangement in the microfluidic chip reactor for asymmetric hydrogenation reactions. Chemical Engineering Research and Design. 2020, 153(January), 537-546. ISSN 0263-8762
doi: 10.1016/j.cherd.2019.11.023
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0303867

Klusoň, Petr, Krýsa, J., Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Dzik, P., Veselý, M., Krystyník, Pavel. Koncepce dynamického aktivního centra v heterogenní fotokatalytické oxidační reakci. Chemické listy. 2019, 113(6), 391-396. ISSN 0009-2770.
http://hdl.handle.net/11104/0298432
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0298432

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Bendová, Magdalena. Microfluidic Chip Reactor and the Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate over (R)-Ru-BINAP in the [N8222][Tf2N]/Methanol/ Water Mixed Phase. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2017, 115(May), 39-46. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2017.02.002
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271418

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Vychodilová, Hana. Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií. Chemické listy. 2016, 110(12), 892-899. ISSN 0009-2770.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0267708

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Vlček, Dalibor, Bendová, Magdalena. Molecular Structure Effects of [NR,222][Tf2N] Ionic Liquids on Their Flow Properties in the Microfluidic Chip Reactor – a Complete Validation Study. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2017, 111(JAN), 57-66. ISSN 0255-2701
doi: 10.1016/j.cep.2016.11.004
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0268990

Klusoň, Petr, Stavárek, Petr, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Hejda, Stanislav, Jaklová, N., Cuřínová, Petra. Stereoselective synthesis of optical isomers of ethyl 4-chloro-3-hydroxybutyrate in a microfluidic chip reactor. Journal of Flow Chemistry. 2019, 9(4), 221-230. ISSN 2062-249X
doi: 10.1007/s41981-019-00043-y.
http://hdl.handle.net/11104/0303716
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0303716

Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Klusoň, Petr. Optimization of the Reaction Mixture and Validation of the Microreactor Platform for the Stereoselective Hydrogenation in Presence of Ionic Liquids. In: Book of Abstracts. 2016, S. 344. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0263012

Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Vychodilová, Hana, Vlček, Dalibor, Klusoň, Petr. Pressure Drop in Microfluidic Reactor. In: Abstract Book. Copenhagen: Nordic Rheology Society, 2017. ISBN N.
http://hdl.handle.net/11104/0270998
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0270998

Stavárek, Petr, Klusoň, Petr, Hejda, Stanislav, Pěnkavová, Věra, Vychodilová, Hana, Bendová, Magdalena. Stereoselective Hydrogenation of Methylacetoacetate in Microfluidic Chip Reactor in Presence of [N8222][Tf2N] Ionic Liquid. In: Book of Abstracts. -, 2017, S. 50. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0281171

Vychodilová, Hana, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Klusoň, Petr. Microfluidic Chip Application to Asymmetric Hydrogenation Catalysed by Chiral Ruthenium Complexes in Presence of Ionoc Liquid. In: Program & Book of Abstracts. -: Hungarian Chemical Society, 2016, S. 146. ISBN 978-963-9970-56-4.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0262817

Vychodilová, Hana, Stavárek, Petr, Hejda, Stanislav, Pěnkavová, Věra, Bendová, Magdalena, Vlček, Dalibor, Klusoň, Petr. Study of Asymmetric Stereoselective Hydrogenation in Presence of Ionic Liquid in Microfluidic Chip Reactor. In: Blahušiak, M., Mihal, M., eds. Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, S. 739. ISBN 978-80-89597-58-1.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0272389