Pokorná Petra

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Database: ASEP 

Current data to: 23.11.2019 v 08:11:04

Klán, M., Pokorná, Petra, Havlíček, D., Vik, O., Racek, M., Plocek, Jiří, Hovorka, J. New Comprehensive Approach for Airborne Asbestos Characterisation and Monitoring. Environmental Science and Pollution Research. 2018, 25(30), 30488-30496. ISSN 0944-1344
doi: 10.1007/s11356-018-2791-7
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288987

Kozáková, Jana, Vodička, Petr, Pokorná, Petra, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Hovorka, J., Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav. Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hot Spot in the Czech Republic. In: Abstracts. Sessions. -: American Association for Aerosol Research, 2018, č. článku 10SA.28. ISBN N.
http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287659

Kozáková, Jana, Vodička, Petr, Pokorná, Petra, Ondráčková, Lucie, Ondráček, Jakub, Hovorka, J., Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Moravec, Pavel, Schwarz, Jaroslav. Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hotspot in th Czech Republic. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 72-73. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277108

Leoni, C., Pokorná, Petra, Hovorka, J., Masiol, M., Topinka, Jan, Zhao, Y., Křůmal, Kamil, Cliff, S., Mikuška, Pavel, Hopke, P.K. Source Apportionment of Aerosol Particles at a European Air Pollution Hot Spot using Particle Number Size Distributions and Chemical Composition. Environmental Pollution. 2018, 234(MAR 2018), 145-154. ISSN 0269-7491
doi: 10.1016/j.envpol.2017.10.097
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0282099

Pokorná, Petra, Schwarz, Jaroslav, Krejčí, R., Swietlicki, E., Havránek, Vladimír, Ždímal, Vladimír. Comparison of PM2.5 Chemical Composition and Sources at a Rural Background Site in Central Europe between the Years 1993/1994/1995 and 2009/2010: Effect of Legislative Regulations and Economic Grow on the Air Quality. In: Abstracts. Sessions. -: American Association for Aerosol Research, 2018, č. článku 14SA.6. ISBN N.
http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287660

Pokorná, Petra, Schwarz, Jaroslav, Krejčí, R., Swietlicki, E., Havránek, Vladimír, Ždímal, Vladimír. Comparison of PM2.5 Chemical Composition and Sources at a Rural Background Site in Central Europe between 1993/1994/1995 and 2009/2010: Effect of Legislative Regulations and Economic Transformation on the Air Quality. Environmental Pollution. 2018, 241(OCT), 841-851. ISSN 0269-7491
doi: 10.1016/j.envpol.2018.06.015
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0285150

Pokorná, Petra, Schwarz, Jaroslav, Krejčí, R., Swietlicki, E., Havránek, Vladimír, Ždímal, Vladimír. Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici. In: Bendl, Jan, ed. Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017, S. 58-61. ISBN 978-80-270-2862-7.
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0277722

Pokorná, Petra, Schwarz, Jaroslav, Rychlík, Š., Škáchová, H., Smolík, Jiří, Ždímal, Vladimír, Vlček, O., Hůnová, I. Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze. In: Pokorná, P., ed. Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018, S. 58-59. ISBN 978-80-270-4780-2.
http://hdl.handle.net/11104/0289073
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289073

Pokorná, Petra, Hovorka, J., Klán, M., Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Hopke, P.K., Ždímal, Vladimír. Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů. In: Růžičková, P., ed. Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2017, S. 56-60. ISBN 978-80-210-8544-2.
http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0271261

Zíková, Naděžda, Pokorná, Petra, Pešice, Petr, Sedlák, Pavel, Ždímal, Vladimír. Cloud Processing of Atmospheric Aerosol Spectra. In: Pokorná, P., ed. Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018, S. 14-15. ISBN 978-80-270-4780-2.
http://hdl.handle.net/11104/0289077
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289077