Zachová Zdeňka

ASEP Publications , Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i.

Document Type: Journal Article, Impacted Journal Arcticle, Monograph, Monograph Chapter, Proceedings Paper (International conf.), Proceedings Paper (Czech conf.)
Year(s): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Database: ASEP 

Current data to: 20.04.2020 v 14:04:49

Cerhová, Marie, Machalová, Zdeňka, Sajfrtová, Marie, Dřínek, Vladislav, Matějová, L., Jandová, Věra. Monolithic TiO2 Prepared by uUing Pure and Modified Supercritical Carbon Dioxide – the Effect of Processing Conditions on Structural and Textural Properties. ISBN 978-2-910239-82-4. In: Antoch, J., ed. Abstracts Book. -: -, 2015, S. 1499. ISBN 978-2-910239-82-4.
http://www.ecce2015.eu/program/synopsis-program
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0256748

Machalová, Zdeňka, Sajfrtová, Marie, Pavela, R., Topiař, Martin. Extraction of Botanical Pesticides from Pelargonium graveolens using Supercritical Carbon Dioxide. Industrial Crops and Products. 2015, 67(MAY), 310-317. ISSN 0926-6690
doi: 10.1016/j.indcrop.2015.01.070
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0246213

Machalová, Zdeňka, Sovová, Helena, Cuřínová, Petra, Sajfrtová, Marie. Matematické modelování vysokotlaké extrakce z rostlinného materiálu. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, S. 65. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0252352

Machalová, Zdeňka. Mathematical Model for Pressurized Solvent Extraction from Leuzea carthamoides. In: Bendová, M., Wagner, Z., eds. Proceedings of abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamental of the CAS, v. v. i, 2015, S. 9-10. ISBN 978-80-86186-70-2.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0247417

Topiař, Martin, Sajfrtová, Marie, Pavela, R., Machalová, Zdeňka. Comparison of Fractionation Techniques of CO2 Extracts from Eucalyptus Globulus - Composition and Insecticidal Activity. Journal of Supercritical Fluids. 2015, 97(FEB 2015), 202-210. ISSN 0896-8446
doi: 10.1016/j.supflu.2014.12.002
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0244835

Topiař, Martin, Cerhová, Marie, Zachová, Zdeňka, Sajfrtová, Marie. Isolation of Polyphenols from Wasted Produced by Wine Industry. In: Journal of Chromatography and Separation Techniques. London: Conference Series IIc LTD, 2018, S. 48. Conference Series. ISBN N. ISSN 2157-7064
doi: 10.4172/2157-7064-C3-046.
https://www.omicsonline.org/ArchiveJCGST/separation-techniques-2018-proceedings-tracks.php
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0289850

Topiař, Martin, Zachová, Zdeňka. Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku P.8. ISBN 978-80-86238-83-8.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288478

Topiař, Martin, Cerhová, Marie, Zachová, Zdeňka, Sajfrtová, Marie. Processing of Waste from Wine Industry into Products with Substantial Added Value. In: Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, S. 35, č. článku D4.5. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0287296

Zachová, Zdeňka, Tříska, Jan, Vrchotová, Naděžda, Balík, J., Sajfrtová, Marie, Sovová, Helena. Combining High-Pressure Methods for Extraction of Stilbenes from Grape Cane. Journal of Supercritical Fluids. 2018, 142(DEC), 38-44. ISSN 0896-8446
doi: 10.1016/j.supflu.2018.05.021
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0288156

Zachová, Zdeňka, Topiař, Martin, Sajfrtová, Marie, Sovová, Helena. Extraction of Stilbenes from Wine Industry Waste. In: Gaigneux, E., ed. Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018, S. 253. ISBN N.
Permanent link: http://hdl.handle.net/11104/0284711